<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quins requisits em demanaran per sol·licitar una segona hipoteca?

  Quins requisits em demanaran per sol·licitar una segona hipoteca?

  Rep totes les novetats

  Requisits que has de complir per sol·licitar una segona hipoteca i característiques d'aquest tipus de producte bancari.

  Tenir una segona residència és un somni per a molts espanyols que s'ha popularitzat arrel del Covid. Un habitatge amb espais a l'exterior, en una zona tranquil·la, a prop de la platja, al poble o a la muntanya.

  Les limitacions a l'hora de viatjar a l'estranger han provocat que molts espanyols decideixin destinar els diners que tenien estalviat per viatjar a una segona residència.

  Encara que sol·licitar una segona hipoteca és un tràmit molt comú, la veritat és que aquest producte compta amb unes condicions més estrictes que les hipoteques tradicionals, cosa que ens obliga a estudiar-nos-les de manera independent.

  Sigui quin sigui el tipus d'hipoteca que necessites sol·licitar (primer o segon habitatge) el nostre Simulador hipotecari t'ajudarà a calcular la quota mensual a la qual hauries de fer front.

  Nueva llamada a la acción

  A continuació analitzarem els requisits que hem de complir per demanar una segona hipoteca i les característiques diferencials d'aquest producte bancari.

  Import finançat entre el 60% i el 75%

  Una de les principals diferències entre una hipoteca per a un habitatge habitual i una hipoteca per a una segona residència és el percentatge de finançament que ens concedirà la nostra entitat bancària.

  Si bé en una hipoteca per a un primer habitatge solen concedir-nos el 80% del valor escripturat (o del valor de taxació, depenent de cada banc), a l'hora de sol·licitar una segona hipoteca la quantitat finançada rondarà un nombre entre el 60% i el 75%.

  Rarament el banc ofereix un finançament del 100% a menys que estiguem comprant un dels seus habitatges en cartera.

  Major volum d'estalvis

  Atès que la quantitat que ens oferirà el banc per sol·licitar una segona hipoteca serà menor, la quantitat que com a compradors haurem de tenir estalviada haurà de ser superior.

  Al 10% o 15% sobre el valor escripturat que necessitem per cobrir les despeses relatives a la transacció (Impost, Gestoria, Notaria, Registre...) caldrà sumar-li un altre 25% o 40% per cobrir la part de l'habitatge que quedi sense finançar.

  És a dir, si volem comprar una segona residència valorada en 200.000 euros, haurem de tenir entre 70.000 i 110.000 euros estalviats per poder optar a una hipoteca.

  Menor termini d'amortització

  D'altra banda, el termini d'amortització concedit a segones residències sol ser substancialment inferior que el concedit a primeres residències. Mentre que el termini atorgat en el darrer cas pot arribar fins als 40 anys, per a una hipoteca de segona residència no sol concedir-se mai un termini d'amortització superior als 25 anys.

  Cal tenir en compte que aquest producte bancari el solen sol·licitar persones d'avançada edat, cosa que pot provocar que el termini d'amortització concedit sigui fins i tot menor.

  Tipus d'interès més elevat

  La majoria d'entitats financeres solen aplicar un tipus d'interès més alt en les hipoteques d'habitatges per a ús vacacional. El motiu és que si a l'hipotecat li sorgeix algun problema econòmic, el primer que deixarà de pagar serà la hipoteca assignada a la seva segona residència.

  En conseqüència d'això i de tot l'anterior, les quotes mensuals a les quals s'ha de fer front per a una hipoteca de segona residència solen ser més elevades, encara que tot dependrà d'altres factors com el tipus d'hipoteca triada (fixa o variable) o de si contractem altres productes vinculats a l'entitat bancària.

  Altres requisits

  Atès que una segona hipoteca suposa per al banc un major risc d'impagament, els requisits generals per accedir-hi també són més estrictes.

  D'una banda, hem de demostrar que tenim certa solidesa econòmica, cosa per a la qual comprovaran el nostre sou, la vida laboral i fins i tot de vegades la nostra última declaració de la renda.

  El fet de disposar d'altres propietats ja pagades o d'avals bancaris ens posarà el camí més fàcil a l'hora de sol·licitar una segona hipoteca ja que, en cas d'impagament, el banc podrà quedar-s'ho.

  *Recorda que amb el nostre Calculador d'hipoteca podràs fer-te una idea de la quota hipotecària mensual que hauràs d'afrontar en funció del valor de l'habitatge al que vols accedir.

  Calculador d'Hipoteca

  7-de setembre-2021 | Etiquetas: Consells comprador, hipoteques, Info immobiliària

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: