<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quins impostos cal pagar en heretar un pis a Barcelona?

  Quins impostos cal pagar en heretar un pis a Barcelona?

  Rep totes les novetats

  Dos són els impostos als quals haurem de fer front a l'hora d'heretar un pis a Barcelona: L'impost de Successions i la Plusvàlua Municipal.

  Rebre un pis heretat a Barcelona, és com unes postres doldces que es poden amargar i espatllar el dinar si abans d'acceptar l'herència no calculem bé els costos que pot suposar-. Tan sols un cop els impostos hagin estat degudament abonats i justificats, podrem inscriure el pis al registre al nostre nom per tal de poder-lo gestionar lliurement: quedar-nos-el, vendre'l, llogar-lo...

  Registrar un pis heretat

  Però, quins són els impostos que suposa l'herència d'un pis?

  Impost de Successions i Donacions a Catalunya

  L'Impost de Successions es calcula en funció d'una sèrie d'elements, com són:

  • El valor de l'herència.
  • El grau de parentiu entre el mort i l'hereu.
  • El patrimoni del mort.
  • El tipus d'immoble a heretar, és a dir, si és o no l'habitatge habitual.

  Tot i que la manera de calcular aquest tribut és comú, cada comunitat autònoma pot tenir les seves pròpies deduccions i reduccions a aplicar sobre la taxa resultant. Per exemple, en l'Impost de Successions de Catalunya, actualment hi ha les següents reduccions:

  • Reduccions per parentiu.
  • Reduccions per discapacitat.
  • Reduccions per edat.
  • Reduccions per contractació d'assegurances.
  • Reduccions per l'adquisició de béns relacionats amb una activitat econòmica.
  • Reduccions per l'adquisició de participacions en entitats.

  Per tal d'obtenir una informació més detallada sobre l'Impost de Successions i Donacions a Catalunya, pots descarregar Guia pràctica de l'Agència Tributaria de Catalunya o també llegir el nostre article Quant costa heretar un pis a Barcelona?

  Nueva llamada a la acción

  Plusvàlua Municipal a Barcelona

  Es tracta de la gran oblidada en les herències que moltes vegades suposa una despesa superior a la que ens ocasiona el propi Impost de Successions. La plusvàlua municipal, és un tribut que s'ha d'abonar cada vegada que un immoble canvia de propietari, de manera que les herències no estan exemptes del seu abonament.

  A diferència de l'Impost de Successions, la Plusvàlua és un impost municipal, per la qual cosa depèn de cada ajuntament. A Barcelona, el tipus impositiu a aplicar sobre la base imposable és del 30%.

  Si vols vendre o heretar un pis a Barcelona i vols saber el que et tocarà desemborsar per aquest impost, et recomanem que facis un cop d'ull al nostre article: Com calcular la Plusvàlua Municipal a Barcelona. A través de l'article, també podràs accedir a la descàrrega d'una calculadora que hem preparat per poder calcular aquest impost de manera automàtica.

  IRPF

  Encara que no passa el mateix en el cas de les donacions, els pisos heretats no s'han d'incloure a la declaració de la renda. El que sí que hem d'incloure, seran els beneficis obtinguts dels béns heretats. És a dir, si vam inscriure el pis al nostre nom i vam decidir llogar-lo, hem de declarar els beneficis obtinguts de la renda.

  Les herències solen ser tràmits complicats. Són gestions a les quals no estem acostumats i, a més, les normatives reguladores solen ser diferents en cada regió. Si has heretat un pis a Barcelona o Reus i t'agradaria rebre assessorament per a la seva gestió i posterior rendibilització, pots comptar amb nosaltres!! 93 418 49 48

   

  * Si acabes d'heretar un immoble i t'agradaria saber el preu de mercat que podries obtenir-ne, pots fer ús del nostre valorador de pisos en línia. Tan sols hauràs d'introduir les dades bàsiques del teu pis i la nostra eina et facilitarà tres preus de venda estimats en funció de diferents terminis de venda.

  valora el teu pis

  * Contingut elaborat d'acord amb la normativa vigent a data de publicació de l'article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual es sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: