<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quin tipus de càrregues pot tenir un immoble?

  Quin tipus de càrregues pot tenir un immoble?

  Rep totes les novetats

  En vendre un pis a Barcelona és convenient revisar les càrregues econòmiques que pesen sobre el nostre immoble. Si no es cancel·len aquests deutes abans de procedir amb la signatura de compravenda, recauran directament sobre la figura del comprador.

  Però, quines són les càrregues més habituals d'un immoble? T'expliquem quin tipus de càrregues pot tenir un habitatge i de quina manera pots consultar-les.

  Càrregues en el Registre de la Propietat

  Les càrregues d'un immoble inscrites en el registre de la propietat, poden consultar-se fàcilment sol·licitant una nota simple, ja sigui de manera presencial en una oficina del Registre, o de manera telemàtica. Aquest tipus de documents són públics i es poden consultar de manera oberta sempre que es tinguin les dades pertinents de l'habitatge. 

  Els deutes inscrites en el Registre de la Propietat més comuns són:

  Hipoteques

  Es tracta del préstec hipotecari que al seu dia van haver de demanar els propietaris per fer front a la inversió. A l'hora de vendre un pis amb hipoteca, tenim dues opcions: cancel·lar el deute o subrogar-lo al nou comprador.

  Nota Magistral d'execució hipotecària

  La cancel·lació de l'execució hipotecària ha de sol·licitar-se a l'òrgan que en el seu dia va sol·licitar la seva expedició. Aquest tràmit, únicament pot realitzar-se abans de cancel·lar el préstec hipotecari.

  Anotacions d'embargaments

  Si el propietari actual de l'immoble té un deute amb tercers i hi ha procediment judicial, vol dir que els béns del propietari són garantia per al pagament del deute. Si l'embargament està inscrit en el Registre i no es cancel·la abans de la nova signatura d'escriptures, es vincularà automàticament als futurs propietaris de l'habitatge.

  Usdefruits i servituds

  Són drets sobre l'habitatge a benefici d'altres persones que no són els propietaris. En vendre el pis, el comprador hauria de respectar aquests drets. Per exemple, si en el moment de la venda l'habitatge, està llogat a un tercer, l'adquirent hauria d'esperar a la finalització del seu contracte d'arrendament per a poder-hi viure de ple dret.

  Concurs de creditors

  Si ens trobem en aquesta situació, voldrà dir que tindrem limitada la capacitat administrativa sobre les finques que siguin de la nostra propietat. Estarem, llavors, en l'obligació d'informar al nostre comprador sobre la nostra situació exacta.

  Càrregues a la Comunitat de Veïns

  A més de les càrregues inscrites al Registre de la Propietat, un pis també pot tenir deutes amb la seva comunitat de veïns. Per certificar que estem al corrent amb tots els nostres pagaments, podem sol·licitar al president de la nostra comunitat un certificat de deute zero.

  Tots els deutes pendents que tinguem amb la nostra comunitat, passaran als nous propietaris de l'habitatge si aquestes no es salden abans de produir-se el canvi.

  Càrregues municipals

  Ens estem referint principalment a l'Impost de Béns Immobles, tribut per excel·lència pel qual es graven els béns de naturalesa urbana. Per demostrar que estem al dia amb les arques municipals, podem demanar a l'ajuntament els últims rebuts de l'IBI o un justificant de pagament dels mateixos.

  Càrregues de subministraments

  En vendre el nostre pis, el comprador haurà de realitzar un canvi de titularitat dels subministraments (aigua, llum, gas, telefonia ...). Les quotes impagades en els subministraments aniran a càrrec del nou comprador.

  Si per contra ens donem de baixa del servei i el comprador els contracta pel seu compte (cosa que li sortirà més car), els deutes no s'heretaran i el seu abonament seguirà sent responsabilitat nostra.

   

  * Justificar que el nostre pis està lliure de càrregues és un dels processos al inici de la compravenda. Descobreix els següents passos a fer descarregant la nostra Infografia sobre el procés de compravenda.

  Nuevo llamado a la acción

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: