<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quin és el perfil habitual de l'inversor d'habitatges?

  Quin és el perfil habitual de l'inversor d'habitatges?

  Rep totes les novetats

  El perfil de l'inversor d'habitatges està canviant. Des que el 2014 va començar la recuperació del sector immobiliari al nostre país, el perfil de client que compra per vendre o llogar ha canviat de manera considerable.

  Així es desprèn de l'últim Anàlisi del Comportament de la Demanda al nostre país durant el primer semestre del 2018 elaborat per Tecnocasa. L'estudi deixa palès que el perfil de l'inversor en el nostre país s'està traslladant cap als autònoms, un segment de la població més professionalitzat.

  Ara les persones ja no es dediquen simplement a comprar per llogar. A causa de les demandes cada vegada més exigents dels inquilins, els inversors es veuen obligats a professionalitzar les seves transaccions dedicant més esforç en aspectes com les reformes o el Home Staging.

  Perfil de l'inversor més habitual

  La població està perdent interès per la inversió en immobles. Comparant les dades del segon trimestre de 2018 amb el mateix període de l'any anterior, apreciem com la motivació per invertir en habitatge ha baixat un 2,24%.

  evolucio-de-les-compres-fetes-com-a-inversio

  Forma de pagament

  Observem una clara diferència en la forma de pagament triada per les persones que adquireixen un immoble com a primer habitatge enfront de les que ho fan com a inversió. Mentre que la gran majoria dels que compren habitatge per viure-hi (72,39%) necessiten una hipoteca per finançar-se, les persones que compren com a inversió solen preferir una forma de pagament al comptat (72,04%).

  Això es deu principalment al fet que les formes de pagament al comptat resulten més rendibles a llarg termini ja que eviten les comissions per haver de tornar els diners prestats. El particular del carrer, però, es veu obligat a contractar préstecs hipotecaris a causa de la seva dificultat per reunir el 100% del valor de l'immoble en el moment de l'adquisició.

  forma-de-pagament

  Situació laboral

  El 40,10% dels inversors treballen per compte propi, una situació laboral que només representa el 12,06% en el cas de les compres del primer habitatge. Cal destacar, que el 2014 els inversors que treballaven com a autònoms només representaven un 18,9% del total, el que demostra com cada vegada més el personal professionalitzat es decanta pel totxo com a mètode d'inversió.

  Però, al mateix temps que el percentatge d'autònoms inversors augmenta, disminueix el nombre d'inversors pensionistes. Mentre que el 2013 aquest perfil representava el 21,5%, a dia d'avui només ho fa un 11,66%

   situacio-laboral

  Nombre de compradors

  Per acabar amb aquesta anàlisi, compararem el nombre de persones que intervenen en cada adquisició en funció del tipus de compra realitzada. D'aquesta manera, mentre que en el 50,19% de les compres d'habitatges realitzats per particulars intervenen més d'un comprador, aquest percentatge es redueix fins al 32,27% en el cas de compra d'immobles per a la seva posterior venda o lloguer.

  nombre-de-compradors

  * Per aprofundir en les dades relatives al mercat immobiliari a Barcelona, pots descarregar-te de manera gratuïta el nostre informe immobiliari en PDF.

  Nueva llamada a la acción

   

  27-de febrer-2019 | Etiquetas: inversió immobiliària a Barcelona

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: