<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Què es considera, legalment, com a pis nou?

  Què es considera, legalment, com a pis nou?

  Rep totes les novetats

  Un pis nou a Barcelona és aquell en el qual encara no ha entrat ningú a viure. O no és així? Quan pensem en una casa nova, de seguida ens ve al cap un edifici modern, acabat de construir i encara buit.

  No obstant això, a efectes legals, un edifici nou no té res a veure ni amb l'antiguitat, ni amb el fet que estigui per estrenar. Un pis nou està relacionat amb el que consta sobre aquest al Registre de la Propietat.

  Però abans d'entrar de ple a detallar què és un pis nou, intentarem explicar què no ho és.

  Un pis nou NO és:

  - Un pis amb menys de X anys.

  - Una propietat en la qual no ha viscut ningú.

  - Un immoble que s'entrega als seus primers propietaris o inquilins.

  Pis NOU, SEGONS LA LEGISLACIÓ

  I doncs, què és un pis nou? Segons la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit, un habitatge nou és aquell que s'entrega per primera vegada. És a dir, una casa que el promotor ven directament una vegada la construcció o rehabilitació ha acabat.

  Tot i això, per primera entrega també s'entén quan l'habitatge ha estat utilitzat de manera continuada per persones diferents de les compradores per un termini igual o superior a dos anys. 

  És a dir, si una vegada acabada la construcció el promotor lloga l'habitatge de manera continuada i, al cap de dos anys, decideix vendre'l a aquests mateixos llogaters que ja viuen allà. Si ven el pis a uns compradors diferents dels llogaters, la transmissió ja no es consideraria com a primera entrega.

  *Important

  Els habitatges que les entitats bancàries han adquirit, no es consideren pisos nous, ja que la seva primera entrega va ser la que les pròpies entitats van fer en el moment en què van rebre els habitatges per part de les promotores.

  Des del punT de vista fiscal

  Un dels aspectes més importants que diferencia el fet d'adquirir un habitatge nou o de segona mà, és el tipus de tipus que grava cada transacció.

  habitatges nous

  Els habitatges nous tributen per l'IVA com a bé adquirit. A Barcelona, l'IVA d'aquests immobles nous és d'un 10%. En cas de tractar-se d'un habitatge de protecció oficial, l'IVA és del 4%.

  habitatges de segona mà

  Pel contrari, els habitatges de segona mà a Barcelona tributen per l'Impost de Transmissions Patrimonials. Tot i que per normal general, els habitatges amb un valor inferior al milió d'euros tributen al 10%, existeixen deduccions sobre la quota a aplicar que poden reduir la quantitat final a desemborsar.

  Per conèixer el que hauràs de tributar per la compra d'un pis nou a Barcelona, pots descarregar la Guia Pràctica de l'Impost de Transmissions Patrimonials de la Generalitat de Catalunya.

  Impost de Transmissions Patrimonials Catalunya

   

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: