<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quant es triga a vendre un pis a Barcelona?

  Quant es triga a vendre un pis a Barcelona?

  Rep totes les novetats

  Analitzem el temps que es triga en vendre un pis a cadascuna de les províncies catalanes en funció de les dades aportades per Tinsa referides al 4rt trimestre de 2018.

  El temps que triga un propietari en vendre el seu immoble és un dels principals factors que determina el dinamisme del mercat immobiliari d'una zona.

  Segons les dades publicades per la taxadora Tinsa, Barcelona és la província catalana on menys es triga a vendre pis, una dada que crida encara més l'atenció tenint en compte que Barcelona és també la província catalana amb el preu per metre quadrat més elevat.

  Termini de venda a Barcelona

  Des que es treu al mercat un habitatge a Barcelona fins que s'acaba per tancar la transacció, un venedor triga de mitjana uns 6,7 mesos en fer la venda.

  El passat 2017 el mercat immobiliari de Barcelona va experimentar un punt d'inflexió en anar d'un termini de venda de 15,4 mesos l'últim trimestre de 2016 als 7,8 mesos el primer trimestre de 2017.

  Des d'aleshores el període de venda mitjà a la província de Barcelona s'ha mantingut pràcticament inalterable.

  Crida l'atenció, que Barcelona sigui la província catalana amb el termini de venda més reduït ja que el seu preu per metre quadrat és per contra el més alt (2.148 euros). La pujada dels lloguers en aquesta província podria estar desencadenant que bona part de la població es decanti per a la compra com a substitutiu a les altes rendes que pateixen els inquilins.

  Nueva llamada a la acción

  Termini de venda a Lleida

  Lleida seria la segona província catalana on menys es triga a vendre un pis. Tot i així, el termini de venda seria força més elevat que en el cas de Barcelona amb uns 9,6 mesos de mitjana.

  D'altra banda, Lleida seria també la província catalana amb el preu per metre quadrat més econòmic. Un comprador d'aquesta regió podria adquirir un immoble per 935 euros per metre quadrat, menys de la meitat de la quantitat que hauria d'invertir per fer-ho a Barcelona.

  L'absència de zones de costa fa que el preu per metre quadrat dels habitatges sigui inferior que a la resta de les províncies veïnes.

  Termini de venda a Tarragona

  Sembla que els llargs km de platja i la seva temperatura agradable durant tot l'any no són suficient per escurçar el termini de venda en aquesta regió. Per vendre un pis a Tarragona, un propietari haurà d'invertir de mitjana d'uns 11,8 mesos.

  Pel que fa al preu de l'habitatge, Tarragona té un preu per metre quadrat mitjà de 1.191 euros, un valor per sota de la mitjana espanyola que se situa en els 1.337 euros.

  Termini de venda a Girona

  Girona seria la província catalana on més temps inverteixen els propietaris en vendre un immoble, concretament, 13,1 mesos. No obstant, el preu per metre quadrat se situaria una mica per sobre de la mitjana espanyola, uns 1.416 euros.

  Quins elements allarguen el termini de venda?

  Tot i les mitjanes registrades en cada província, existeixen factors que poden allargar o escurçar el termini de venda d'un pis en concret. Mentre que alguns d'aquests factors queden lluny del nostre abast (localització, superfície, orientació ...), n'hi ha d'altres en els què sí que podem influir:

  • Preu de venda: establir un preu de venda equivocat pot reduir el nombre de visites al nostre immoble.
  • Home Staging: l'absència de tècniques de venda que millorin l'adequació del nostre habitatge al procés de venda que experimentarà, pot allargar el procediment més del necessari.
  • Difusió: una mala difusió, pot provocar que el nostre pis no arribi al segment de població interessat.
  • Documentació: els errors en la documentació generen retards en el procés de venda.

  Comptar amb professionals que ens ajudin a gestionar la nostra transacció, es converteix en la millor arma per reduir el termini de venda del nostre immoble.

  3-d’abril-2019 | Etiquetas: Consells venedor

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: