<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quant costa heretar un pis a Reus?

  Quant costa heretar un pis a Reus?

  Rep totes les novetats

  T'expliquem els impostos que hauràs de pagar per heretar un pis a Reus, aquells dels que no podràs lliurar-te: Impost de Successions, Plusvàlua Municipal i IRPF.

  Pot semblar injust que haguem de pagar per una cosa que en el seu dia ja van pagar els nostres pares, però la veritat és que amb els pisos heretats això és una mica el que passa. Els nostres pares es passen una vida sencera pagant impostos per la compra i manteniment dels seus immobles, i després ens veiem obligats a seguir pagant també nosaltres quan arriba el moment de l'herència.

  Encara que és ben cert que les herències de pares a fills solen tenir deduccions que fan que la quantitat final a pagar no sigui desorbitada, la presentació i liquidació d'impostos és una cosa que no podem obviar.

  En aquest article farem un repàs pels impostos que hem de pagar a l'hora de rebre un pis en herència intentant respondre a la pregunta: quant costa heretar un pis a Reus?

  Impost de Successions

  A Reus, l'impost de successions és un tribut que depèn de l'Agència Tributària de Catalunya, de manera que pagarem la mateixa quantitat per l'herència d'un habitatge que en qualsevol dels municipis d'aquesta comunitat.

  Nueva llamada a la acción

  La quantitat a pagar per l'impost de successions d'un pis a Reus variarà, principalment, en funció del nostre grau de parentiu amb el difunt i del valor de l'habitatge. No obstant, mentre que el grau de parentiu és una cosa amb la que no podem jugar (és el que és i punt) sí que està a les nostres mans determinar quin valor atorgar al nostre pis per aconseguir pagar més o menys impostos.

  En aquest sentit, l'Agència Tributària accepta dos tipus diferents de valoracions:

  • Valor de mercat (Establert per un agent immobiliari)
  • Valor fiscal (Establert per la Hisenda Autonòmica)

  Si triem el valor de mercat per al pagament de l'Impost de Successions (més elevat que el valor fiscal), és possible que inicialment comencem pagant més impostos. Però, si el nostre objectiu final és la venda de l'habitatge heretat, és possible que ens interessi més aquesta valoració ja que la quantitat que acabarem pagant en concepte de guany patrimonial serà substancialment menor.

  En el nostre article Truc per reduir l'IRPF en vendre un pis heretat et vam explicar quin tipus de valoració et convé més en cada cas per acabar pagant menys impostos.

  plusvàlua Municipal

  A diferència de l'impost de successions, la Plusvàlua Municipal és un tribut que depèn de cada ajuntament, de manera que poden haver-hi diferències en la quantitat a pagar en funció d'on es trobi l'habitatge que hem d'heretar.

  La  plusvàlua municipal a Reus es calcula aplicant un tipus impositiu del 29% sobre la base imposable. En canvi, a d'altres ciutats com Barcelona, aquest tipus impositiu s'eleva fins al 30%.

  De la mateixa manera que passa amb l'impost de successions, els contribuents poden accedir a una sèrie de bonificacions que fan que la quantitat final a desemborsar sigui menor. A la pàgina web de l'ajuntament de Reus podem trobar totes les bonificacions per a la Plusvàlua Municipal.

  IRPF

  Però amb el pagament de la Plusvàlua Municipal i l'Impost de Successions no s'acaba tot, els hereus tenen l'obligació d'incloure a la seva declaració de la renda tots els béns immobles que tinguin en propietat inclosos els heretats. No obstant , el fet d'incloure'ls no vol dir que haguem de pagar més. Si el pis que hem heretat és un habitatge habitual no haurem de fer cap pagament en concepte d'IRPF.

  Llavors, quant hauré de pagar?

  Doncs dependrà de l'ús que li volguem donar al pis:

  • Vull vendre el meu pis heretat a Reus: hauràs de tributar l'IRPF pel guany patrimonial obtingut.
  • Vull llogar el meu pis heretat a Reus: hauràs d'incloure les rendes obtingudes dins de la base general de l'IRPF, encara que podràs restar les despeses relacionades amb el lloguer com l'IBI, comunitat de veïns, derrames o taxa d'escombraries. Al resultat final podràs aplicar una reducció del 60% si l'habitatge que vols llogar es destinarà a habitatge habitual.
  • Vull quedar-me amb el meu pis heretat a Reus: se sumarà a les rendes que obtens l'equivalent a un 1% o un 2% del valor cadastral de l'habitatge depenent de quan es va revisar per última vegada.

  Com gestionar el meu pis heretat a Reus amb seguretat

  L'herència d'un pis és una gestió complicada en la què podem acabar pagant més del compte si no realitzem un bon estudi de la situació i de les nostres possibilitats com a hereus.

  A Vivendex comptem amb una oficina immobiliària a Reus especialitzada en la compravenda d'habitatges en aquesta regió que t'ajudarà amb la tramitació de tota la documentació necessària perquè puguis obtenir el màxim benefici del teu pis heretat a Reus.

  oficina immobiliària a Reus

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: