<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Puc vendre un pis amb hipoteca?

  Puc vendre un pis amb hipoteca?

  Rep totes les novetats

  Vendre un pis amb hipoteca és una pràctica molt comuna en el sector immobiliari. Les nostres circumstàncies personals poden canviar d'un moment a l'altre, obligant-nos a vendre un pis que encara no hem acabat de pagar, cosa que, a priori, no hauria de suposar-nos cap problema.

  Vendre un pis amb hipoteca a Barcelona

  Davant d'aquesta situació són diverses les solucions per les quals podem optar com a propietaris. La cancel·lació, la subrogació i la hipoteca pont són algun dels recursos més emprats per vendre un pis hipotecat. Per descobrir quina alternativa resulta més rendible en el nostre cas, convé analitzar tres aspectes:

  vender-piso-con-hipoteca

  1. Cancel·lació de la hipoteca

  Es tracta del recurs més utilitzat. Si optem per la cancel·lació de la hipoteca, la formalització tindrà lloc en el mateix moment de la signatura de venda. Optant per la cancel·lació, haurem d'enfrontar-nos a una d'aquestes dues possibilitats:

  1.1 Vendre per un preu superior al que ens queda d'hipoteca

  Al rebre el xec del nostre comprador per la venda de pis, una part d'aquest anirà destinada a la cancel·lació de la hipoteca. Els diners sobrants podrem ingressar-los en qualsevol compte del que siguem titulars. Per poder dur a terme aquest tràmit hem de demanar un certificat de deute a la nostra entitat bancària.

  1.2 Vendre per un preu inferior al que ens queda d'hipoteca

  Si, per contra, el preu que assolim per la venda del nostre pis és inferior al que ens queda per pagar, podrem seguir saldant la quantitat pendent amb el nostre banc mitjançant un préstec personal. Això vol dir que el deute hipotecari quedaria saldat però hauríem de fer front a un préstec individual.

  Cal tenir en compte que els préstecs personals comporten uns interessos normalment més elevats que els adquirits a través de les hipoteques. No obstant, pot ser una alternativa interessant si els diners que ens queden pendents de pagament no són masses.

   

  2. subrogació

  Consisteix en transmetre el deute hipotecari al nou comprador de l'immoble, és a dir, en canviar el titular de la hipoteca. Per dur a terme aquesta operació cal que els diners que tenim pendents de pagament amb la nostra entitat bancària coincideixin amb els diners que el nostre comprador necessita per finançar.

  Si les quantitats coincideixen, l'entitat bancària podrà admetre o no al nou deutor, realitzant per a això un estudi de riscos. Amb la subrogació, el comprador del nostre habitatge accepta les condicions que en al seu dia vam pactar per a la nostra hipoteca: mateix tipus d'interès, mateixes comissions i mateixes clàusules. Queda a les seves mans el valorar si aquestes condicions són més o menys avantatjoses que les que podria aconseguir formalitzant un préstec nou.

  Els principals beneficis que aporta una subrogació són:

  • Beneficis per al venedor: estalvi de les despeses associades a la cancel·lació anticipada de la hipoteca
  • Beneficis per al comprador: estalvi de les despeses de constitució d'una nova hipoteca (comissions d'obertura, gestoria, notaria, inscripció registral i fins i tot de vegades, taxació).

  >> Guia de Compravenda <<

   

  3. Hipoteca pont

  Es tracta d'un producte dissenyat per a usuaris que volen comprar un nou habitatge però encara estan pagant la hipoteca del seu pis actual. Si encara no hem trobat un comprador per al nostre pis però necessitem adquirir-ne un de nou les hipoteques pont poden ser la millor de les solucions.

  Mitjançant la formalització d'una hipoteca pont, podrem adaptar els pagaments de les nostres dues hipoteques, la del nostre habitatge actual i la de l'habitatge que adquirirem, fins que aconseguim vendre el primer. Això vol dir que afrontarem en una mateixa quota el pagament dels dos deutes, una alternativa més econòmica que si afrontem el pagament dels dos préstecs per separat.

   

  Vendre un pis amb hipoteca a Barcelona és una tasca complicada que requereix valorar cadascuna de les alternatives existents. Quin estalvi suposa cadascuna de les opcions? I quins costos té?

  Ja que les despeses d'hipoteca no seran les úniques a les que s'haurà de fer front amb la venda del teu pis, a Vivendex hem preparat una Infografia de despeses de vendre pis. Una manera de poder planejar una venda pel teu pis adequada i sense costos imprevistos.

   

  Nuevo llamado a la acción

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: