<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Per què són més cares les hipoteques dels catalans?

  Per què són més cares les hipoteques dels catalans?

  Rep totes les novetats

  Segons les dades publicades pel Col·legi de Registradors en referència al primer trimestre de 2019, les hipoteques concedides a la comunitat catalana són un 20% més cares que les ofertes a la comunitat madrilenya. Mentre que a Catalunya l'interès mitjà concedit per les entitats financeres és del 2,7%, a Madrid aquest percentatge baixa fins al 2,3%.

  Tot i que les diferències econòmiques entre les comunitats autònomes sempre han existit, sembla difícil d'entendre perquè dues zones amb un nivell de renda semblant com són Madrid i Catalunya, tenen unes diferències tan importants en el tipus d'interès mitjà ofert als nous hipotecats.

  interes-hipotecas-cataluna

  Dades del Col·legi de Registradors d'Espanya

  Segons un estudi realitzat pel comparador financer HelpMyCash, aquesta diferència entre tipus d'interès es deu a tres motius principals:

  El tipus d'hipoteca contractada

  Segons l'Estadística Registral Immobiliària, el 51,59% de les hipoteques contractades pels catalans durant el primer trimestre de 2019 van ser a tipus fix. Per contra, si ens fixem en la comunitat de Madrid, la incidència d'aquest tipus d'hipoteques tan sols fou del 29,07%.

  A dia d'avui doncs, amb un Euríbor en xifres negatives, els interessos aplicats a les hipoteques a tipus fix són més alts que els aplicats a les hipoteques de tipus variable. Segons els experts de HelpMyCash, aquest seria un dels motius pels què els catalans actualment estan pagant més per la seva hipoteca, que el percentatge d'hipoteques a tipus fix contractades en aquesta comunitat és bastant superior.

  Impost d'Actes Jurídics Documentats

  No obstant, el punt anterior no explicaria per què el tipus d'interès ofert per a cada tipus d'hipoteca, tant fixa com variable, és diferent en cadascuna d'aquestes dues regions. Segons el Col·legi de Registradors:

  • Catalunya: Interès mitjà ofert per hipoteques de tipus fix 3,13%. Interès mitjà ofert per hipoteques variables 2,27%.
  • Madrid: Interès mitjà ofert per hipoteques de tipus 2,69%. Interès mitjà ofert per hipoteques variables 2,01%.

  Una de les causes que podria explicar aquestes diferències és l'Impost d'Actes Jurídics Documentats associat a les hipoteques, un tribut molt més alt a la comunitat catalana (2%) que a la comunitat de Madrid (0,75%) .

  Els bancs podrien estar repercutint aquests costos més elevats que han d'assumir en terres catalanes en els tipus interès oferts als seus préstecs. No obstant, des de HelpMyCash no consideren que aquest impost sigui el motiu real dels tipus d'interès més alts ja que el primer trimestre de 2018 (quan aquest impost encara l'assumia el client) els catalans ja patien d'uns interessos més elevats que els dels madrilenys.

  El perfil de l'hipotecat

  Una altra variable que justificaria els interessos més elevats aplicats als préstecs catalans seria el perfil de l'hipotecat. Tot i que les dues regions tenen un nivell de renda similar, Madrid aglutina 7 dels 10 municipis més rics d'Espanya. D'altra banda, la comunitat catalana només té un dels seus municipis dins d'aquest rànquing.

  Les millors condicions econòmiques de l'hipotecat madrileny, amb rendes superiors, propiciaria que el banc pogués oferir-li unes condicions hipotecàries avantatjoses ja que entendria que està assumint una operació de menor risc per a la seva entitat.

  Necessites comprar un pis a Barcelona i vols saber quines seran les despeses totals que hauràs d'assumir com a comprador? A la Guia de Compravenda de Vivendex hi trobaràs informació sobre les despeses, impostos, gestió de les visites i determinació del pressupost adequat per a la recerca de la teva nova llar.

  Nuevo llamado a la acción

  15-d’agost-2019 | Etiquetas: comprar pis a Barcelona, hipoteques

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: