<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Nova fiscalitat per als habitatges heretats a partir de 2022

  Nova fiscalitat per als habitatges heretats a partir de 2022

  Rep totes les novetats

  Totes les transmissions d'habitatges heretats tramitades enguany es lliuraran d'un canvi fiscal que entrarà en vigor el proper mes de gener i que afectarà de manera directa a la manera de calcular l'Impost de Successions i Donacions.

  La pandèmia ha disparat el nombre d'habitatges heretats a conseqüència dels milers de morts per Covid-19. D'entre els impostos a pagar en heretar habitatge, l'Impost de Successions és un dels més quantiosos, una taxa que es veurà fortament modificada arran de text definitiu de la Llei Antifrau Fiscal publicat al BOE.

  Calcular l'Impost de Successions a partir de 2022

  La Llei Antifrau Fiscal canvia per complet la manera en què es calcula l'Impost de Successions i Donacions a tot el territori nacional. Segons la nova normativa, la base imposable per al càlcul de l'impost ja no serà el valor escripturat, sinó que es prendran els valors de referència aprovats per la Direcció General del Cadastre.

  Aquests nous valors entraran en vigor el gener de 2022 i es publicaran durant els 20 primers dies del mes de desembre. La idea és que aquests preus de referència s'actualitzin de manera anual.

  Com es calcula el valor de referència?

  El valor de referència es calcularà en base als preus de les transaccions d'immobles facilitats per notaris i registradors.

  D'aquesta manera, l'Administració no haurà de visitar l'immoble per comprovar el seu estat de conservació, els materials emprats en la construcció o si s'ha dut a terme alguna reforma.

  L'Administració agafarà directament el valor de referència publicat al BOE per al càlcul de l'Impost de Successions i Donacions i recaurà sobre el contribuent la càrrega de demostrar que aquest valor no es correspon amb el de mercat si és que així ho considera.

  El valor de referència aprovat per la Direcció General del Cadastre no només afectarà l'impost de successions sinó que també es farà servir com a base per al càlcul de l'Impost de Transmissions Patrimonials, taxa que grava la compravenda d'habitatges de segona mà.

  Registrar un habitatge heretat

  Un cop hagis abonat els impostos corresponents, hauràs d'acudir al Registre de la Propietat per a inscriure l'habitatge heretat al teu nom. En funció de si l'habitatge ha estat heretat entre un o diversos hereus, la documentació a aportar pot variar. A la nostra Infografia Registrar Pis Heretat t'expliquem com fer aquest tràmit.

  >> Registrar un pis heretat <<

  Heretar un habitatge i vendre'l és una gestió plena de tràmits i paperassa. A més, la canviant normativa fa que els hereus no tinguin sempre clar quin és el procediment a seguir o com poden accedir a les deduccions pertinents.

  Si vols vendre un habitatge heretat, contacta amb Vivendex. A més d'ajudar-te a gestionar tots els tràmits relatius a la teva herència, confeccionarem un pla de màrqueting que et permeti accedir a una bona rendibilitat en un termini de temps raonable.

  2-de setembre-2021 | Etiquetas: Consells venedor, heretar pis

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: