<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Llogar un pis a Barcelona, es pot pujar el preu pactat?

  Llogar un pis a Barcelona, es pot pujar el preu pactat?

  Rep totes les novetats

  L´efervescència dels lloguers, genera en els propietaris una gran temptació de modificar al seu favor les condicions econòmiques d´arrendament. Fins a quin punt és legal aquesta pràctica? Quant, quan i com es pot pujar el lloguer d´un pis a Barcelona? 

  Actualment, el 38% dels pisos de Barcelona, són de lloguer . Els mitjans de comunicació no paren d´aunciar que el preu dels lloguers va pujan, i tú, que portes temps llogan el teu pis a Barcelona, et preguntes com pots treure profit a aquesta situació. 

  Tant si ets propietari com si vius de lloguer, convé que coneguis les possibilitats que que contempla la legislació vigent respecte a les pujades en els contractes de lloguer. 

  Com pujar el preu del lloguer?

  El primer que cal aclarir , és que el lloguer només pot pujar-se de manera anual. Es més, en realitat, no hauríem parlar de "pujades" de lloguer, sinó d´actualitzacions. La llegislació vigent sempre parla d´actualitzar, encara que en la pràctica, el que sol dur-se a terme són pujades de preu. Això és així sobre tot en un mercat tan efervescent com ho és el dels  pisos de lloguer a Barcelona.

  Nuevo llamado a la acción

  D´altra banda, per veure en quins terminis i en quina mesura podem pujar la quota de lloguer d´un inquilí, ens hem de fixar en la data en la que s´hagi realitzat el contracte.  

  Abans del 6 de juny del 2013

  Durant els primers cinc anys de contracte, l´arrendador només podrà actualitzar la renda del lloguer en funció de l´Index de Preus de Consum (IPC) General. Un cop transcorregut aquest període i per poder aplicar una pròrroga adicional de 3 anys, l´amo de l´habitatge podrà pactar un nou preu amb el seu inquilí. SI no és així, durant els 3 anys següents la renda del lloguer només podrà actualitzar-se novament amb L´IPC.  

  A partir del 6 de juny de 2013

  Propietari e inquilí podràn pactar lliurement la manera en la que es procedirà amb l´actualització de preus. Si el contracte de lloguer no inclou cap clàusula sobre el tema, caldrà acudir de nou al IPC. Els contractes de lloguer signats després de l´aprovació d´aquest plà, tindràn una duració màxima de 3 anys amb una pròrroga d´un any en cas de que el propietari o inquilí no comuniquin el contrari.

   A partir del 1 de juny de 2015

  Actualment, els contractes de lloguer es regeixen per la Llei 2/201de desindexació de l´economía espanyola. Segons aquesta normativa, les rendes podràn actualitzar-se en funció dels següents criteris: 

  • Propietari e inquilí podràn pactar de manera lliure la manera en la qual volen realitzar l´actualització de la renda. 
  • Si en el contracte de lloguer no existeix cap pacte al respecte, no es podrà procedir amb cap actualització de la renda. 
  • Si el contrate de lloguer contempla una actualització de la renda, però sense especificar com, haurà d´aplicar-se en l´Index de Garantía de Competitivitat. 

   

  * L`èrrática legislació que ha regulat els contractes de lloguer en el nostre país durant els últims anys, ha generat en propietaris e inquilins falses opinions sobre com poden portar-se a terme les seves actualitzacions de preu. A més, la falta de coneixement sobre la normativa i la poca atenció que en ocasions posem sobre els papers que signem, pot portar-nos a la llarga desafortunats imprevistos.  

  Per poder portar a terme el teu contracte de lloguer de manera segura i sense sorpreses, posa´t en mans          d´experts immobiliaris de la teva zona. 

  Els ha informat Vivendex, solucions immobiliàries

   

  18-de setembre-2018 | Etiquetas: preu de l'habitatge

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: