<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  L'impost de successions a Catalunya durant el covid-19

  L'impost de successions a Catalunya durant el covid-19

  Rep totes les novetats

  Haig de pagar l'Impost de Successions a Catalunya durant l'Estat d'Alarma? De quins terminis disposo per a presentar aquest impost? A quines deduccions puc accedir?
  La crisi del covid-19 ha posat potes enlaire el nostre món: confinament en les llars, noves normatives de treball, mesures de protecció, preocupació, por... Una crisi sanitària sense precedents que ja està deixant les primeres petjades en l'economia del país.

  Una de les grans incògnites és com afecta l'Estat d'Alarma als tràmits tributaris en cadascuna de les comunitats autònomes i els avantatges fiscals als quals els contribuents poden accedir. En aquest article, intentarem abordar l'Impost de Successions a Catalunya per a comprovar com afectarà el coronavirus a la liquidació i presentació d'aquest impost.

  Termini per a liquidar l'impost de succiones durant el covid-19

  L'Agència Tributària de Catalunya ha pres diverses mesures excepcionals pel que fa a terminis i atenció d'usuaris durant l'Estat d'Alarma.

  Pel que fa la liquidació de l'Impost de Successions durant el covid-19, cal tenir en compte que:

  • En el cas que el 14 de març (moment en el qual es va instaurar l'Estat d'Alarma), al contribuent no se li hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període no voluntari, el temps que li quedava per a fer-ho s'amplia en dos mesos addicionals, una vegada es doni per conclòs l'Estat d'Alarma.

  Cal tenir en compte que els terminis relacionats amb la presentació de l'Impost de Successions durant el coronavirus poden ser modificats en funció de l'evolució de la situació. Per això convé consultar periòdicament la pàgina de Mesures Excepcionals de l'Agència Tributària de Catalunya, per si sorgís alguna actualització.

  Quin és el termini per a la presentació i ingrés?

  El termini per a la presentació i el pagament de les autoliquidacions reportades durant la vigència de l'Estat d'alarma serà de sis mesos, a comptar a partir de la data en la qual aquest deixi d'estar vigent.

  I què passa amb l'impost de donacions?

  A diferència de l'Impost de Successions, la presentació i ingrés de les autoliquidacions relatives a l'impost de donacions en període voluntari, el qual no s'hagués finalitzat abans del 14 de març, únicament queda suspès mentre estigui vigent l'Estat d'Alarma.

  Una vegada aquest hagi finalitzat, es reprendran els terminis i al contribuent li quedarà el mateix període amb el qual comptava abans de decretar-se aquesta situació excepcional.

  Com calcular l'impost de successions a Catalunya?

  L'Impost de Successions a Catalunya continua calculant-se com de manera habitual. Encara que els terminis de presentació s'han vist afectats, la fórmula del seu càlcul és la mateixa.

  Per a saber com realitzar aquest càlcul, la documentació necessària a presentar o les reduccions aplicables en cada cas, et facilitem la Guia Pràctica de l'Impost sobre Successions i Donacions de la Generalitat de Catalunya.

  Nueva llamada a la acción

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: