<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  La Generalitat recapta 270 milions en impostos de Successions

  La Generalitat recapta 270 milions en impostos de Successions

  Rep totes les novetats

  La recaudació per l´Impost de Sucessions i Donacions a Catalunya, puja un 17,8% respecte al any anterior, convertint-se en el tribut que més ingresos genera convertint-se en el tribut que més ingresa a les arques de la Generalitat.

  La millora en l´activitat econòmica ha ajudat a l´Agència Tributària de Catalunya (ATC) a recaptar 1.491 milions d´euros en impostos entre els mesos de gener i juny. Aquesta xifra, suposa un augment del 9,61% respecte als ingressos adquirits en el període anterior. 

  Augment en l´Impost de Sucessiones y Donacions

  L´mpost que s´emporta la palma en quant a pujades, ha estat l´Impost de Successions i Donacions amg un augment en la seva recaptació 17,81%. Es trata d´un dels  impostos que cal que pagar en heretar un pis o rebre-ho com a donació. D´aquesta manera, la Generalitat ha aconseguit embutxacar-se un total de 270 milions únicament per les transmissions d´habitatges derivades de les donacions i les herències. 

  Impost de Transmissions Patrimonials

  No obstant això, l´impost que més ingressos genera, és l´Impost de Transmissions Patrimonials y Actes Jurídics Documentats. Aquesta taxa, ha aconseguit arribar en els sis primers mesos de l´any, un total 1.002,8 milions  d´euros, fet que suposa un augment del 5,08% respecte al any anterior. 

  Cal recordar que, abans de la crisi econòmica, aquesta taxa podía arribar a recaptar fins a 3.000 milions  d´euros, de manera que encara ens trobem lluny d´aquesta xifra.

  L´impost de Transmissions Patrimonials, és aplicat a la compra d´immobles de segona mà, de manera que dóna compte de l´evolució del sector immobiliari en una zona determinada. La caiguda en la seva recaptació durant els anys de crisi, va provocar un descens considerable en els ingressos a les arques de la generalitat, tota una tragèdia per a l´administració econòmica.  

  Altres impostos associats a la transmisió d´habitatges

  Encara que desconeixem el porcentatge sobre el total que suposen la resta d´impostos associats a la transmissió d´immobles a Catalunya, cal recordar que l´impost de Sucessions i Donacions i l´impost sobre transmissions Patrimonials no són els únics tributs als quals han de fer front els contribuents. 

  IVA (Impost sobre el Valor Afegit)

  Mentre que els habitatges de segona mà es regeixen per l´Impost sobre Transmissions Patrimonials, els habitatges de nova construcció es graven amb l´impost sobre el Valor Afegit. Les comunitats autònomes són les encarregades de determinar quin és el percentatge sobre el valor final de l´habitatge suposa cada un d´ells. 

  Plusvàlua Municipal

  És l´Impoest sobre l´Increment de Valor dels Terrenys de Naturalessa Urbana. Aquest tribut, grava l´increment de valor que experimenten els terrenys urbans amb el pas dels anys i ha d´abonar cada vegada que un immoble canvia de propietari  (vendes, herèncias, donacions...).

  IRPF

  La venda d´habitatges també estan subjetces a la tributació  per  l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Si hi ha guany patrimonial, el venedor haurà declarar-ho en la seva declaració de la renda. Aquest guany patrimonial, és calculat en base a la diferència entre el valor al qual es va vendre l´habitatge i el valor al qual es va comprar. 

  * Els impostos són un dels elements que més encareixen la compra o la venda d´un habitatge, però, no són els  únics. Si vols conèixer les despeses que suposa la compra o la venda d´un pis, pots descarregar-te la nostra  la Guía de Compravenda. A més d´aquesta informació, també trobaràs consells útils en funció de quin sigui el teu rol dins del procés de compravenda. 

  Nuevo llamado a la acción

   

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: