español

DESCARREGA L’INFORME IMMOBILIARI DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

Descarrega l’Informe Immobiliari del 1T de 2023 a Catalunya per conèixer més en profunditat tots els detalls sobre el mercat immobiliari durant els primers tres mesos de l’any.

Entorn socioeconòmic
Habitatge a Catalunya, provincies i principals municipis
Obra nova
Preu de l’habitatge
Lloguer
Mercat hipotecari: volum, endeutament, tipus d’interès, terminis de contractació, accesibilitat…