<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Impostos en vendre un pis a Barcelona

  Impostos en vendre un pis a Barcelona

  Rep totes les novetats

  Vendre un pis a Barcelona no està lliure d'impostos. Com tota transacció, la venda d'un immoble ha de rendir comptes davant el fisc. Encara que en la majoria dels casos aquests costos no tenen res a veure amb els que fem front en el moment de la compra, és molt important tenir-los en compte per evitar ensurts el dia de la signatura davant el notari, imprevistos que malmetin la transacció .

  Si vols saber quins impostos hauràs de pagar en vendre un pis a Barcelona, treu un paper i un boli i posa't a calcular el següent:

  Impost de Plusvàlua Municipal

  Tota transmissió d'immobles (venda, donació, herència ...) està gravava per l'impost de Plusvàlua Municipal. Es tracta d'un impost dependent de l'ajuntament de cada regió i determina l'increment de valor que ha experimentat el terreny en el qual s'aixeca l'habitatge durant el temps en què ha estat en mans dels seus amos.

  Fins l'estiu de 2018 la Plusvàlua Municipal era un tribut que s'havia de pagar de manera indiscriminada i independentment de si l'immoble havia experimentat o no un augment de valor real.

  Després de l'última sentència del Tribunal Constitucional aquest impost únicament ha d'abonar-se en aquells casos en què el valor de la transmissió sigui superior al valor d'adquisició. Per comprovar aquests valors, caldrà aportar les Escriptures de l'immoble.

  Si vols vendre un pis a Barcelona i vols calcular el que hauràs d'abonar en concepte de Plusvàlua Municipal, descàrrega la calculadora de Vivendex.

  Nuevo llamado a la acción

  Impost sobre la Renda

  No totes les despeses de vendre un pis s'acaben el dia de la signatura davant el notari. Si has experimentat un guany patrimonial amb la compravenda, també hauràs de tributar per aquest benefici a la declaració de la renda.

  Per calcular el guany patrimonial de la venda d'un immoble, hauràs de restar al valor de venda, el valor d'adquisició tenint en compte les següents consideracions:

  • Valor de venda: valor escripturat - despeses i tributs de la venda que haguem d'assumir com a venedors
  • Valor d'adquisició: valor escripturat + inversions i millores + despeses i tributs de la compra - Amortitzacions.
   Aquesta xifra caldrà multiplicar-la pel coeficient d'actualització que correspongui a l'any de compra.

  Si després de realitzar el càlcul descobreixes que has obtingut un guany patrimonial per la venda del teu immoble, hauràs d'incloure'l a la declaració de la renda atenent als següents percentatges:

  • Fins a 6.000 euros de guany: 19%
  • Entre 6.000 i 24.000 euros: 21%
  • Més de 24.000 euros: 24%

  Si has heretat...

  Si el pis a Barcelona que vols vendre l'has rebut per mitjà d'una herència hauràs de tenir en compte que, per poder procedir amb la seva venda, caldrà que estigui inscrit al teu nom al Registre de la Propietat. Per fer això és obligatori el pagament de l'Impost de Successions corresponent.

   

  * Tens dubtes a l'hora de calcular les despeses derivades de la teva compravenda? Contacta amb l'equip de Vivendex, professionals en la compravenda de propietats a Barcelona i l'àrea metropolitana.

   

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: