<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Hipoteques pont per comprar i vendre pis al mateix temps

  Hipoteques pont per comprar i vendre pis al mateix temps

  Rep totes les novetats

  Mantenir dos prèstems hipotecaris al mateix temps, és una situació més habitual del que ens pensem. Les nostres circumstàncies personals poden canviar en un moment donat, obligant-nos a substituir la nostra residència habitual sense donar-nos temps si més no a procedir amb la seva venda. 

  Per a aquestes situacions, las hipoteques pont poden ajudar-nos a facilitar i economitzar el procés. Si necessites comprar un nou habitatge, però no creus que puguis, o simplement no vols, vendre el teu habitatge actual en aquest precís moment, pren nota d´aquest article. 

  ¿Què són les hipoteques pont?

  Las hipoteques pont són un tipus de préstec hipotecari  que permet comprar un nou habitatge i continuar pagant l´hipoteca del pis anterior. El titular del préstec, té la possibilitat d´adaptar tot dos pagaments en una sola quota obtenint així unes condicions més econòmiques que si afrontés les dues quotes per separat. 

  Las hipoteques pont, sempre  tenen com a fi la venda del immoble antic, de manera que ll´entitat finançera ha d´incloure en el contracte el temps del que dispossa el seu client per procedir amb la venda. Aquests terminis  solen oscil.lar entre els sis mesos i els cinc anys.

  Un cop tancada la venda del primer habitatge, es procedirà amb la formalització d´una hipoteca convencional pel nou immoble. 

  ¿Com sol.licitar una hipoteca pont?

  Encara que actualment els bancs segueixen comercialitzant aquest tipus de productes financers, no és comú que es publicitin de manera oberta. Si volem sol.licitar una hipoteca pont, hem d´acudir al banc on tenim contractada la nostra hipoteca i plantejar la situació.  

  El banc s´encarregarà de realitzar un estudi de riscos  per comprovar si tenim la solvència suficient per poder procedir amb la seva contractació.  

   

  Quins requisits he de complir?

  Tingues en compte que una hipoteca pont és un producte financer de cert risc. Requereix que tinguem suficient liquiditat com per poder afrontar el pagament de les dues hipoteques sense que això suposi un esforç excessiu per a la nostra economía. 

  Alguns dels requisits que comprovarà la nostra entitat bancària per la acceptació de la hipoteca, seràn els següents: 

  • Nivell d´ingresos: dependerà de la quantía de cada préstec. Normalment, uns ingressos de uns 2.500 euros nets al mes entre els titulars de la hipoteca, sol ser suficient per poder procedir amb la contractació d´aquest producte. 
  • Estabilitat laboral: la nostra entitat bancària estudiarà el nostre tipus de contracte laboral, antigüitat a l´empresa, etc..
  • Possibles impagaments: haver estat al corrent de tots els pagaments de la primera hipoteca, serà un requisit pràcticament imprescindible per a l´aprovació del nou préstec. 
  • Altres préstecs: si tenim altres préstecs contractats amb l´entitat bancària, és possible que no ens concedeixin l´operació ja que podríen considerar que no podem fer front a tants prèstecs. 
  • Nivell d´estalvis: igual que quan formalitzem una hipoteca convencional, necessitarem tenir estalviat certa quantitat de diners. Això és així ja que el nostre banc no ens financiarà el 100% del valor de l´habitatge. 

  Alternatives a l´hipoteca pont 

  Enfront a l´hipoteca pont, existeixen certes alternatives que convé analitzar:  

  Cancel.lació hipotecària

  La situació ideal quan venem un amb hipoteca, és conseguir vendre el nostre habitatge per un preu superior a la quantitat hipotecària que ens queda pendent. D´aquesta manera, amb la formalització de la venda conseguirem  cancel.lar  el deute hipotecari al compert, i a més, embolsar-nos certa quantitat de diners extra. 

  No obstant aixo , els preus de mercat actual es troben encara per sota dels alts preus de venda assolits durant la crisi. Això vol dir, que, en ocasions, és possible que la venda del nostre habitatge no aconsegueixi saldar el nostre deute hipotecari al complet. Si aquesta situacío arriba a produir-se, el restant d´hipoteca pendent de pagament, es tranformarà en un préstec personal amb la nostra entitat bancària.  

  Subrogació

  Un altre alternativa a l´hora de vendre un pis amb hipoteca, és la subrogació de la deuda. Si la quantitat que ens queda per pagar coincideix amb els diners que el comprador del nostre habitatge necessita finançar, podem transmetre el deute al nou adquirent. D¨aquesta manera, el nou comprador heretaria tant el nostre préstec hipotecari com les condicions e interessos que en el seu día pactem amb el banc. 

  Despeses en vendre pis a Barcelona

  Hem de tenir present que, sigui quina sigue l´alternativa que triem (hipoteca pont, subrogació o cancelació), haurem de fer front a una sèrie de despeses inherents a aquest tipus de péstecs. No obstant això, les despeses d´hipoteca no seràn els únics que tindrem que afrontar a l´hora de vendre un pis. 

  Perquè puguis fer els teus càlculs, a Vivendex, hem preparat una inografía amb les despeses més habituals a l´hora de vendre un pis a Barcelona. Descarrega la nostra  infografía de Despes en vendre habitatge  i planifica la venda del teu immoble sense sorpreses imprevistes. 

  Nuevo llamado a la acción

   

   

   

  23-d’octubre-2018 | Etiquetas: Comprar local comercial

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: