<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Heretar una casa amb hipoteca: Quines alternatives tinc?

  Heretar una casa amb hipoteca: Quines alternatives tinc?

  Rep totes les novetats

  Acceptar l'herència o rebutjar el llegat? A continuació t'expliquem els pros i contres de cada alternativa i et donem a conèixer una opció de la que potser mai havies sentit a parlar: L'acceptació a benefici d'inventari.

  La pandèmia ha disparat el nombre d'habitatges heretats fins a assolir xifres rècord. Una part important d'aquests habitatges porten amb ells un préstec hipotecari que no sempre resulta senzill d'assumir per part dels seus propietaris.

  En aquest cas, quines alternatives tenen al seu abast? Què poden fer els hereus d'habitatges hipotecats per no perdre part del seu llegat?

  Heretar una casa hipotecada amb assegurança de vida

  Les assegurances de vida vinculades a les hipoteques impedeixen que els hereus contreguin deutes relacionats amb la transmissió d'una propietat per herència. Tot iaixò, cal que l'assegurança de vida hagi estat contractada abans de fer-se efectiva l'herència.

  Les assegurances de vida vinculades a les hipoteques tenen com a beneficiari a l'entitat bancària sobre la qual recau el préstec hipotecari. D'aquesta manera, en cas de produir-se la defunció del titular de l'immoble, el banc rebria la quantitat pendent d'amortitzar sense que el deute recaigui directament sobre els nous propietaris.

  Heretar una casa hipotecada amb assegurança de vida vinculada a la hipoteca permet a l'hereu rebre l'habitatge heretat sense càrregues hipotecàries.

  Heretar una casa hipotecada sense assegurança de vida

  En cas que el mort no tingués contractada una assegurança de protecció de pagaments de la hipoteca, l'hereu hauria de fer front a l'import de la hipoteca que quedi pendent d'amortitzar, més els impostos inherents a la transacció: Plusvàlua Municipal, Impost de Successions , Notaria, Registre de la Propietat ...

  Davant d'aquesta situació, l'hereu tindria dues alternatives al seu abast: acceptar o rebutjar l'herència.

  Acceptar l'herència

  Si opta per acceptar l'herència, el beneficiari assumeix el pagament de la hipoteca amb les mateixes condicions que tenia el difunt. Tan sols caldria canviar el titular de la hipoteca.

  Si l'hereu no disposa dels recursos suficients per fer front a aquest deute amb l'entitat bancària, podria optar per una alternativa anomenada acceptació a benefici d'inventari.

  Què és l'acceptació a benefici d'inventari?

  L'acceptació a benefici d'inventari permet a l'hereu pagar la hipoteca pendent d'amortitzar amb la resta del patrimoni heretat fins on arribi. Aquest tràmit s'ha de fer davant un jutge o davant de notari en un termini màxim de 30 dies des que es notifica l'herència amb citació de creditors i legataris.

  Per procedir amb una acceptació a benefici d'inventari cal presentar un inventari de tots els béns, drets i obligacions dels quals es compon l'herència incloent una valoració econòmica total.

  La inscripció d'un habitatge al Registre de la Propietat és un tràmit obligatori sempre que sobre l'habitatge recaigui una hipoteca. Per saber com inscriure un habitatge heretat al Registre de la Propietat fes un cop d'ull a aquesta Infografia que hem preparat a Vivendex.

  >> Registrar un pis heretat <<

  No acceptar l'herència

  Si tot i així l'hereu considera que no podrà fer front als costos que genera l'acceptació de l'herència: Impost de la Plusvàlua Municipal, Impost de Successions, Registre de la Propietat, Notaria ... també té al seu abast la possibilitat de renunciar al llegat.

  No és possible renunciar tan sols a l'habitatge heretat, pel que en aquest cas, l'hereu hauria de renunciar en bloc a tota l'herència.

  Vendre o llogar un habitatge hipotecat

  A més dels costos inherents a l'acceptació de l'herència i el pagament de la hipoteca pendent, mantenir un habitatge comporta una sèrie de despeses que els nous propietaris hauran d'assumir de manera periòdica: comunitat de veïns, pagament de l'IBI, subministraments, derrames... unes despeses que de vegades situen en una posició econòmica complicada als nous propietaris.

  En aquestes circumstàncies, algunes de les millors alternatives passen per la venda o el lloguer de l'immoble heretat, cosa en la que a Vivendex som experts des de fa anys.

  Tant si acabes d'heretar un habitatge i estàs pensant en vendre o llogar com si encara no tens molt clar quina és la millor alternativa en el teu cas i necessites ajuda professional per a gestionar tots els tràmits de manera segura, a Vivendex comptem amb un equip humà encantat d'ajudar-te en l'apassionant tasca de gestionar el teu patrimoni.

  Selecciona la teva oficina de Vivendex més propera i contacta amb nosaltres per poder-te ajudar a rendibilitzar el teu patrimoni des del primer moment.

  27-de juliol-2021 | Etiquetas: Consells venedor, heretar pis, Info immobiliària

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: