<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Haig de pagar la plusvàlua municipal?

  Haig de pagar la plusvàlua municipal?

  Rep totes les novetats

  Ja sigui al rebre un herència, donar un immoble o vendre casa nostra. La plusvàlua municipal és un tribut que hem d'afrontar cada cop que transmetem una propietat- Però, què és exactament aquest impost i qui l'ha de pagar?

  En aquest article tractarem de resoldre tots els dubtes existents al voltant d'aquest controvertit impost, un tribut sobre el qual sempre sorgeixen moltes preguntes a l'hora de vendre el teu pis.

  Què és la plusvàlua municipal?

  Es tracta de l'impost sobre l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Un impost municipal directe (depenent de cada ajuntament) i de caràcter potestatiu.

  Únicament és aplicable als béns de naturalesa urbana, estant exempts del seu abonament els de naturalesa rústica. El seu objectiu? Corregir el valor de la propietat que es transmet re-calculant el seu valor que s'ha incrementat pel pas del temps.

  Com es calcula?

  Com el seu propi nom indica, es tracta d'un impost municipal, de manera que el seu càlcul dependrà de l'ajuntament del municipi on es realitza la transmissió de l'immoble.

  En línies generals, la quota a pagar dependrà del valor del terreny en el moment de la transmissió i dels anys que el transmissor n'ha estat propietari (fins a un màxim de 20 anys).

  Si necessites vendre un pis a Barcelona i vols saber quant et tocarà pagar per la plusvàlua, descarrega't la nostra calculadora de la plusvàlua municipal. Amb ella podràs calcular el que hauràs d'abonar per aquest impost de manera automàtica.

  Nuevo llamado a la acción

  La plusvàlua municipal a Barcelona

  Si la nostra necessitat és vendre un pis a Barcelona, haurem d'acudir al seu ajuntament per calcular la quota a desemborsar. El mateix passa si l'hem heretat, el pis a Barcelona, o si ens disposem a donar-lo.

  Si acudim a la pàgina web de l'ajuntament, podem comprovar que per a determinar el seu import s'haurà de multiplicar el valor del terreny pel nombre d'anys que s'ha tingut la propietat, i en conseqüència, per un percentatge anual que detallarem a continuació. Al seu resultat, haurem d'aplicar el tipus impositiu (el 30%). 

  taula cat.png

  Taula de percentatges a aplicar en la plusvàlua per l'Ajuntament de Barcelona.


  QUAN haig de pagar la plusvàlua?

  Fins que el Tribunal Constitucional va declarar el 2017 inconstitucional la plusvàlua municipal en aquells casos ens els que la venda de l'habitatge no aportés cap guany real, l'abonament d'aquest impost era obligatori en tots els casos.

  El 2018, el Tribunal Suprem va sentenciar que no ha de pagar la plusvàlua municipal qui pugui demostrar que va vendre el seu habitatge amb pèrdues, és a dir, per un preu inferior al qual el va comprar en el seu dia.

  I què passa si no la pago?

  La plusvàlua municipal s'ha de pagar durant els 30 dies posteriors a la transmissió. En cas d'una herència, aquest termini s'amplia fins a 6 mesos.

  Si volem reclamar el pagament d'aquest impost perquè el considerem abusiu, els experts aconsellen pagar primer i reclamar després. D'aquesta manera, evitarem possibles sancions. Actualment tenim fins a 4 anys per reclamar-lo. Si seguim aquest esquema, en el moment d'acceptació de la reclamació rebrem l'import pagat per la plusvàlua municipal més els interessos de demora.

  Un impost amb molta polèmica

  Molts són els advocats que consideren que el mètode de càlcul emprat pels ajuntaments resulta extremadament rígid per als ciutadans, al mateix temps que beneficiós per a les arques municipals.

  En els anys del boom immobiliari, els ciutadans no eren tan reticents a rascar-se la butxaca amb aquest impost. Encara que els pogués resultar molest, l'import sempre era ridículament inferior comparant amb les grans plusvàlues que obtenien amb la venda.

  No obstant, amb la fi del boom immobiliari la situació ha canviat, i tant la manera de calcular aquest impost com la obligatorietat de fer-ho porta uns anys a l'ull de l'huracà.

   

  * Com hauràs pogut comprovar, lliurar-te de la plusvàlua resulta una missió complicada. Si vols vendre el teu pis i vols descobrir la resta de costos als que hauràs de fer front, descarrega't la nostra Infografia 'Costos de vendre el teu pis'. Una infografia en què trobaràs resumits de manera visual, els costos que hauràs d'assumir com a venedor en dur a terme la transacció.

  Nuevo llamado a la acción

   

  * Contingut elaborat d'acord amb la normativa vigent a data de publicació de l'article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual es sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: