<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Fórmules per comprar un pis mentre es ven l'anterior

  Fórmules per comprar un pis mentre es ven l'anterior

  Rep totes les novetats

  El 82% dels pisos comprats l'any 2018, eren de segona mà. Això es desprèn de l'últim informe publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. De les 515.051 propietats adquirides pels espanyols l'any 2018, 422.531 eren habitatges de segona mà.

  Amb unes xifres així, es posa de manifest que l'habitatge usat ha arribat ja als màxims registrats durant el boom, quan el 2007, 448.918 habitatges van canviar de mà al nostre país.

  Bona part d'aquestes vendes de segona mà eren habitatges de reposició, persones que, tenint ja un immoble en propietat, van decidir accedir a un de nou amb millors prestacions.

  En aquestes situacions, la venda de l'immoble anterior es converteix gairebé en una obligació per poder fer front a la compra del nou pis.

  En aquest article, ens centrarem en les diferents fórmules a disposició dels propietaris per poder comprar un pis nou mentre es ven l'anterior.

  Esperar a vendre per comprar

  Sens dubte, una de les alternatives més interessants i menys arriscades.

  Avantatge: amb els diners aconseguits després de la venda podrem finançar una part important de la nostra nova adquisició. A més, evitarem el risc de comprar un nou pis sense trobar comprador per al nostre, un problema malauradament força habitual durant els anys del boom.

  Desavantatge: mentre esperem a que el nostre pis actual es vengui, correm el risc de perdre el pis que volem (si és que ja hem trobat l'adequat). A més, és probable que necessitem una residència temporal per al temps que transcorri entre la venda del nostre immoble i la compra del nou.

  Recomanació: un cop trobem comprador per al nostre pis, haurem de negociar el període en què podrà entrar-hi a viure. Aquest termini, ha de quedar plasmat en el contracte d'arres i et donarà cert marge de temps mentre trobes el pis nou.

  Demanar una nova hipoteca

  Avantatge: si ja hem trobat un pis que compleixi amb totes les nostres necessitats i no el volem deixar escapar, podem procedir a sol·licitar una nova hipoteca al nostre banc mentre esperem a que es vengui el pis anterior.

  Desavantatge: el banc pot endurir els requisits i les condicions de la nova contractació.

  Recomanació: fer front a dues hipoteques al mateix temps és una opció arriscada. Si no comptem amb uns ingressos prou estables, és millor optar per un altre alternativa.

  Demana una Hipoteca pont

  Avantatge: aconseguirem el 100% de l'import del nou pis i unificarem tots dos préstecs amb un període de carència d'entre 6 mesos i 5 anys. Això ens donarà temps suficient per poder procedir amb la venda del nostre pis actual.

  Desavantatge: haurem de trobar, obligatòriament, a un comprador en el període de carència pactat amb el nostre banc. Per accedir a la concessió d'una hipoteca pont, caldrà complir amb una sèrie de requisits relatius a: nivell d'ingressos, estabilitat laboral, nivell d'estalvis etc.

  Recomanació: per no retardar la venda del nostre immoble i poder complir amb els períodes de carència acordats, serà aconsellable anar reunint tota la documentació necessària per a la venda: certificat de deute pendent, nota simple, escriptures, estatuts de la comunitat... També serà recomanable anar planificant els costos a què haurem de fer front com a venedors.

  Nuevo llamado a la acción

  Contactar amb una immobiliària

  Comprar un pis mentre es ven l'anterior és un procediment complicat que requereix alinear les dues transaccions al mateix temps per eludir sobrecostos i assegurar-nos de poder comprar el nostre pis de somni. Per poder dur a terme tot el procediment de manera segura, la nostra recomanació és acudir sempre a un agent immobiliari especialitzat.

  La seva experiència ens ajudarà, no només a trobar el pis ideal, sinó també a aconseguir la venda del nostre immoble de manera ràpida i alineant les dues operacions al mateix temps.

  18-de març-2019 | Etiquetas: Consells venedor, Comprar local comercial

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: