<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Es pot vendre només una part d'un pis a Barcelona?

  Es pot vendre només una part d'un pis a Barcelona?

  Rep totes les novetats

  Quan un pis a Barcelona pertany a diverses persones és molt comú que sorgeixin desacords en la seva gestió: un dels propietaris vol vendre i la resta no, tots els propietaris volen llogar però un d'ells es nega ... Quines opcions hi ha en aquests casos? És possible vendre part d'un pis a Barcelona? Analitzem-ho punt per punt.

  El Proindivís d'un habitatge

  Encara que el terme pugui resultar estrany, el proindivís és quelcom força comú a la nostra societat. Aquest concepte, semblant a la copropietat o propietat compartida, té lloc quan la propietat d'una cosa o un dret pertany conjuntament a dues o més persones. Els casos més habituals de proindivís, serien els següents:

  • Herències: un familiar mor i deixa l'herència del seu pis a Barcelona a diversos hereus (fills, germans, nebots ...).
  • Donacions: algú decideix donar un pis a Barcelona a diverses persones.
  • Divorcis: quan l'habitatge ha estat comprat conjuntament, ja sigui en separació de béns o en règim de societat de guanys.

  Com el seu propi nom indica, un proindivís es caracteritza per ser un dret de propietat indivisible. Això vol dir que, tot i que com a copropietari et pertanyi la meitat d'una propietat, no pots apropiar-te d'aquesta meitat ja que es tracta d'un bé indivisible. Per exemple, no pots quedar-te amb una habitació i el saló i l'altre copropietari amb l'altra habitació i el bany.

  Vendre un proindivís a Catalunya

  Abans d'entrar de ple en si es pot vendre o no només una part d'un habitatge, cal explicar que a Catalunya hi ha unes lleis diferents que a la resta d'Espanya que legislen aquest supòsit. Concretament, ens estem referint al llibre 5è del Codi Civil Català.

  A més, també cal senyalar que allò que explicarem a continuació no podrà aplicar-se a un habitatge destinat a domicili conjugal, ja que el tractament en tal cas seria diferent.

  Dit això, podríem afirmar el següent:

  Sí, és possible vendre únicament una part d'un habitatge. 

  No obstant, el procés de vendre tan sols una de les parts del pis és un procediment que, a més de no resultar tan avantatjós econòmicament parlant, pot convertir-se en tediós i complicat. Per fer aquesta gestió, hauran de dur-se a terme els següents passos:

  1. En primer lloc, el copropietari que vol vendre haurà d'oferir la seva part a la resta de copropietaris perquè aquests tinguin preferència a l'hora de comprar. Diguem que els copropietaris tindrien dret preferent d'adquisició enfront d'altres compradors externs.

  2. Si la resta de copropietaris accepten la proposta el tràmit s'acaba. Si no s'arriba a un acord, s' haurà de buscar a un tercer que estigui disposat a comprar la part indivisa de l'habitatge, un procediment que no sol resultar senzill ja que pocs compradors estan disposats a acceptar aquest tipus d'adquisicions. 

  Com vendre un proindivís a Barcelona?

  Tot i que es tracta d'una acció completament legal i factible, trobar un comprador disposat a comprar un proindivís no és pas una tasca senzilla. Primer serà necessari realitzar una valoració de l'habitatge. A més dels paràmetres habituals a l'hora de valorar un pis (ubicació, superfície, estat, distribució), aquest tipus d'estimacions solen posar especial atenció en:

  1. Percentatge de proindivís a vendre
  2. Nombre de copropietaris
  3. Si es tracta d'un pis habitat pel venedor, per un altre copropietari o si es tracta d'un pis deshabitat.
  4. Si hi ha algun dret d'ús (per exemple, a favor de fills menors)

  Un cop estimat el valor de l'immoble, caldrà calcular la part proporcional que li correspon al copropietari que vol vendre per estimar un preu de sortida de la seva part indivisa.

  Tot i que es tracta d'una acció completament factible, vendre un immoble per parts sempre serà una gestió molt menys avantatjosa econòmicament parlant que vendre el pis en el seu conjunt. Per aquest motiu, sol ser aconsellable arribar a un acord entre les parts implicades, o bé per vendre l'habitatge en la seva totalitat, o bé per a què una de les parts cedeixi la seva fracció a l'altra.

   

  * Per a què et facis una idea del preu que el teu pis podria tenir al mercat, t'animem a que sol·licitis una valoració online gratuïta.

  valora el teu pis

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: