<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Els diferents tipus de contracte que signaràs en vendre el teu pis

  Els diferents tipus de contracte que signaràs en vendre el teu pis

  Rep totes les novetats

  Definim els diferents tipus de contractes que signaràs durant el procés de venda del teu pis i les implicacions que comporta cada un.

  Quan ens decidim a vendre un habitatge és tanta la documentació que necessitem recopilar i signar que de vegades no ens adonem de la importància de cada pas. Cada firma que plasmem sobre el paper comporta una sèrie de vinculacions que hem de conèixer com a propietaris.

  Per poder posar una mica d'ordre en l'aparent caos de documentació que implica la venda d'un habitatge, a continuació fem un repàs de cadascun dels contractes que signaràs durant el procés de venda del teu pis i les vinculacions que suposa cada un d'ells.

  Contracte d'exclusiva

  Un contracte d'exclusiva immobiliària només hauràs de signar-lo si decideixes confiar la venda del teu habitatge a una agència immobiliària.

  Tot i que es tracta d'un document molt simple, cobra gran rellevància dins el procés de compravenda ja que en ell s'especifiquen els termes en què es produirà l'encàrrec de venda per part de la immobiliària: honoraris a percebre, preu de sortida de l'immoble, terminis...

  A Vivendex, per exemple, treballem amb contractes d'exclusiva compartida. Això vol dir que, encara que un client ens confiï en exclusiva la venda del seu pis, la nostra adhesió a la MLS UPBarcelona permet que l'habitatge en qüestió estigui disponible a totes les immobiliàries que pertanyen a l'associació al mateix temps, multiplicant d'aquesta manera les seves possibilitats de tancar una transacció en un termini de temps menor.

  Contracte d'arres

  Un cop trobat comprador per l'habitatge, el següent document a signar és el contracte d'arres. En ell, comprador i venedor es comprometen a dur a terme la compravenda en un termini i per un preu determinat.

  Com a senyal de compromís, el comprador lliura al venedor una quantitat de diners que es descomptarà del preu final. El venedor, pel seu cantó, es compromet a no vendre l'habitatge a un altre comprador durant el període acordat.

  Encara que existeixen diferents tipus de contractes per plasmar les responsabilitats de les parts implicades respecte al contracte de compravenda final (opció de compra, contracte de reserva...), a Vivendex solem treballar amb contracte d'arres ja que es tracta del document més estandarditzat i que major seguretat jurídica aporta a ambdues parts.

  Model contracte d' arres


  Contracte de compravenda

  El contracte de compravenda haurà de realitzar-se dins del termini estipulat en el contracte d'arres (o qualsevol dels tipus de contractes previs a la compravenda escollit en el punt anterior). En aquest contracte la transmissió de l'habitatge es torna oficial.

  Encara que un contracte de compravenda privat entre comprador i venedor és una forma completament legal de plasmar la transmissió d'un immoble, un contracte d'aquest tipus mai podrà ser inscrit al Registre de la Propietat ni podrà ser usat per constituir una hipoteca.

  Per poder realitzar aquestes gestions, serà necessari elevar el contracte privat de compravenda a escriptura pública davant de notari. El notari serà l'encarregat de certificar la validesa del contracte perquè tingui efectes davant de tercers ies pugui realitzar amb total seguretat el canvi de titularitat de l'habitatge en el Registre de la Propietat que correspongui.

  * Per comprendre a primera vista les diferències existents entre un contracte privat i una escriptura de compravenda, us recomanem descarregar la següent infografia sobre els dos documents.

  Contracte privat vs. Escriptura de Compravenda

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: