<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Despeses deduïbles en llogar un habitatge

  Despeses deduïbles en llogar un habitatge

  Rep totes les novetats

  T'expliquem les despeses que podràs deduir-te com a propietari d'un habitatge llogat a la propera declaració de la renda.

  Els contribuents que tinguin llogat el seu habitatge estan generant una renda de capital immobiliari, per la qual cosa hauran de tributar. Aquesta renda s'inclou dins de la base imposable de l'estalvi als tipus vigents de l'IRPF de la següent manera:

  Rendes de l'estalvi

  • Fins a 6.000 euros: tributen al 19%
  • Entre 6.000 i 50.000 euros: tributen al 21%.
  • Entre 50.000 i 200.000 euros: tributen al 23%
  • Més de 200.000 euros: tributen al 26% (fins fa poc ho feien al 23%).

  La principal diferència entre el lloguer tradicional i el turístic és que, en el primer, si l'immoble llogat es l'habitatge habitual de l'inquilí, l'arrendador podrà accedir a una reducció del 60% sobre la base imposable.

  Per exemple: si hem llogat la nostra propietat com a habitatge habitual obtenint-ne una renda anual de 12.000, només pagarem impostos pel 40% d'aquesta quantitat, és a dir, per 4.800 euros.

  Aquest aspecte és molt important a l'hora de calcular la rendibilitat a què podem optar a través d'un habitatge llogat en funció de si optem per un o l'altre tipus de lloguer.

  >> Descarregar Calculadora de Rendibilitat <<

  Despeses deduïbles del lloguer

  A més de la reducció del 60% per habitatge habitual, tant el lloguer tradicional com el turístic podran acollir-se a una altra sèrie de deduccions relacionades amb l'habitatge i el seu manteniment. Tot i que la normativa no n'estableix una llista tancada, a continuació passarem a detallar les despeses deduïbles dels lloguers més habituals.

  Impostos

  Els propietaris d'un habitatge de lloguer es poden deduir tots els tributs i taxes no estatals que hagi de pagar en relació a l'habitatge: Impost de Béns Immobles, taxa d'escombraries, taxa d'aigües...

  Assegurances

  També seran deduïbles les primes de les assegurances vinculades amb l'habitatge que es trobin a nom de l'arrendador: assegurança de la llar, assegurança de lloguer, assegurança de robatori, d'incendi etc.

  Despeses de rehabilitació i manteniment

  Es refereix a totes les despeses en reparacions i rehabilitacions necessàries per al manteniment de l'habitatge: pintura, aïllament, arranjament o substitució de subministraments, instal·lació de portes de seguretat etc.

  Subministraments

  En el cas que sigui el mateix arrendador el que faci front al pagament dels subministraments de la llar com la llum, el gas, l'aigua o internet, aquests també es poden deduir a l'IRPF.

  Interessos de la hipoteca

  Si l'habitatge llogat té una hipoteca al seu nom, el propietari també es podrà deduir els interessos satisfets a l'entitat financera durant la seva amortització. També seran deduïbles altres despeses financeres com les relatives a la garantia hipotecària o les despeses de formalització.

  Quantitats meritades per tercers

  Altres despeses deduïbles de llogar un habitatge seran, d'una banda, les relacionades amb la contractació de serveis professionals de tercers per al lloguer de l'immoble o la redacció dels contractes. Aquí entrarien les despeses pels serveis prestats per una agència immobiliària.

  I, d'altra banda, també es podran deduir les despeses meritades que tinguin com a objectiu la prestació de serveis de forma directa o indirecta sobre l'immoble. Ens referim a despeses d'administració, de vigilància, jardineria, seguretat etc.

  Amortització de l'habitatge

  I, per acabar, comptarà com a despesa deduïble de llogar un habitatge, la despesa que correspongui per l'amortització del propi immoble llogat, una deducció que ve determinada per Hisenda i que es correspon amb un 3% anual sobre el valor més gran entre el cost d'adquisició satisfet i el valor cadastral (sense incloure el valor del sòl en els dos casos).

   

  *Recorda que per calcular la rendibilitat a la qual podràs optar amb el teu habitatge, pots fer ús de la nostra calculadora de rendibilitat.

  >> Descarregar Calculadora de Rendibilitat <<

  7-d’octubre-2021 | Etiquetas: Info immobiliària

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: