<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Decret llei per a la contenció dels preus dels lloguers: què cal saber

  Decret llei per a la contenció dels preus dels lloguers: què cal saber

  Rep totes les novetats

  El passat dia 23 de maig es va publicar al DOGC el Decret Llei 9 / 2019, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, que permetrà a l'Administració declarar certes zones com a "àreas amb mercat d'habitatge tens" i en conseqüència limitar-hi el preu dels pisos de lloguer. Aquesta mesura ha causat alarma i descontent, tant entre grups que consideren que vindrà a complicar més el formalitzar un lloguer a la ciutat com entre aquells que no la consideren suficient per complir amb la seva finalitat. Aquest decret encara ha de ser convalidat pel Parlament de Catalunya, en cas contrari no seria vigent. En aquest blog us contestem alguns dubtes que ens heu fet arribar, per a que ens agafi a tots preparats.

  Qui ha de declarar una àrea amb mercat de lloguer tens i en què consisteix la contenció?

  A la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament fixarà un preu de referència del lloguer. A la resta del territori ho farà el Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’habitatge.

  Com es calcularà el preu de referència?

  Vindrà fixat per la Generalitat a partir de les dades que consten en el Registre de fiances de lloguer de finques urbanes. El sistema d'indexació informarà de l’índex corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, amb els seus marges inferior i superior i les parts contractants escolliran el valor exacte dins els marges indicats en funció de les característiques de la finca. 

  Com es publicitaran els pisos en lloguer?

  Els anuncis hauran d'informar de l'index de referència corresponent a la zona.

  Què haurà de constar en un contracte d'arrendament? 

  Caldrà adjuntar-hi el document que informa l’índex corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en euros per m2, amb els seus marges inferior i superior. Les parts contractants hauran de fer constar també el preu de referència que consideren aplicable.

  Què passa amb els contractes vigents?

  No queden afectats per aquest Decret llei. No obstant, si hi ha una ampliació de la durada o una modificació de la renda, aleshores s’haurà d’aplicar.

  Queden exclosos alguns pisos de la mesura?

  Els pisos objecte del decret llei són els que constitueixen residència permanent de l'arrendatari i no estan en règim de protecció oficial. La contenció no serà d'aplicació en pisos de més de 150m2 i pel que fa als habitatges de nova construcció o grans rehabilitacions d'edificis la renda podrà sobrepassar fins a un 20% el preu de referència.

  Teniu algun dubte més?

  Poseu-vos en contacte amb nosaltres al 93 418 49 48!

  Us ha informat VIVENDEX, People & Properties

  29-de maig-2019 | Etiquetas: documentació vendre pis

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: