<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Consells per augmentar la rendibilitat de la meva inversió immobiliària

  Consells per augmentar la rendibilitat de la meva inversió immobiliària

  Rep totes les novetats

  T'expliquem tres estratègies que et permetran augmentar la rendibilitat de la teva inversió immobiliària i assolir millors resultats.

  La rendibilitat immobiliària és una fórmula determinada per tres elements principals: la nostra inversió immobiliària, els ingressos anuals que n'obtenim i les despeses fixes a les quals haurem de fer front.

  Podríem determinar el càlcul de la rendibilitat immobiliària mitjançant la següent fórmula:rendibilitat

  Si en el nostre article Com calcular la rendibilitat de la meva inversió immobiliària entràvem de ple en aquesta fórmula per concretar en què consisteix cada un d'aquests elements, en aquest article volem anar un pas més enllà i estudiar com afecta un augment o una disminució de cadascun en el resultat final de la nostra operació.

  Per a fer-ho, prendrem com a referència una inversió immobiliària realitzada a partir de la compra d'un immoble, que posteriorment volem treure al mercat de lloguer.

  Com augmentar la rendibilitat d'una inversió immobiliària

  Per augmentar la rendibilitat d'una inversió immobiliària haurem de procurar prestar atenció als següents punts:

  1. Reduir la inversió immobiliària

  Es tracta del primer punt a tenir en compte a l'hora d'augmentar la rendibilitat de la nostra inversió immobiliària i el que pràcticament més pes té en el resultat final.

  Per augmentar la nostra inversió immobiliària haurem de posar especial focus en els següents punts:

  Reduir el preu de compra

  Com més baix sigui el preu pel qual adquirim un immoble, major serà la rendibilitat a la qual podrem optar.

  La millor manera d'aconseguir una bona compra és sens dubte comptar amb l'ajuda d'un professional immobiliari. A Vivendex, per exemple, comptem en el nostre equip amb una Personal Shopper Immobiliari especialitzada en aquest tipus de transaccions.

  Rosa Hierro, la nostra Personal Shopper, mira de forma exclusiva pels interessos de l'inversor per tal què aquest pugui assolir el millor preu de mercat i complir així amb les seves expectatives immobiliàries.

  Comptar amb l'ajuda d'un personal shopper Immobiliari permet estalviar temps en la transacció, evitar preocupacions gràcies als informes tècnics, financers i legals al seu abast i trobar la oportunitat de compra ideal gràcies a la seva experiència en les negociacions i al fet que són els primers del mercat en conèixer els nous actius disponibles.

  Els Personal Shopper Immobiliaris treballen de manera exclusiva per al comprador o l'inversor sense conflicte d'interessos.

  Reduir les despeses associades a la compra

  A més del preu de compra, la nostra inversió immobiliària també està determinada per les despeses que assumim per la transacció: l'impost de transmissions patrimonials en cas d'adquirir un habitatge de segona mà, la Notaria, el Registre, la Gestoria...

  Comptar amb un professional immobiliari que ens acompanyi durant tot el nostre procés d'inversió ens permetrà optar a totes les deduccions aplicables en cada cas i reduir així encara més la quantia de la nostra inversió inicial.

  2. Controlar les despeses fixes

  Un altre punt important a l'hora d'augmentar la rendibilitat d'una inversió immobiliària és controlar les despeses fixes anuals que genera el nostre immoble. En aquest apartat ens estem referint a despeses com l'assegurança de la llar, l'IBI, la comunitat de veïns o a diferents impostos municipals com la taxa d'aigües o la taxa de residus.

  Encara que d'entre les despeses fixes n'hi ha algunes de les que no ens podrem lliurar (és el cas dels impostos), n'hi ha d'altres, com ara l'assegurança de la llar, de les que sí que podrem optar a un millor preu si analitzem les diferents ofertes existents al mercat.

  També hem d'estudiar quines d'aquestes despeses hem d'assumir nosaltres directament i quines podem repercutir a l'inquilí. Per exemple, hi ha alguns lloguers que en la seva renda mensual inclouen despeses dels subministraments (llum, gas, internet) i d'altres en què aquests es repercuteixen de manera independent a l'inquilí en funció del seu consum.

  3. Augmentar els ingressos anuals

  I, per acabar, cal esmentar els ingressos mensuals que podrem obtenir del nostre immoble com un altre dels punts clau a l'hora de determinar la rendibilitat final de la nostra inversió.

  Per poder optar a rendibilitats més altes és imprescindible augmentar la renda mensual que cobrem als nostres inquilins per l'immoble. No obstant, aquest augment no pot establir-se a la lleugera.

  Estudi de mercat

  D'una banda, caldrà realitzar un estudi de mercat per conèixer el preu del metre quadrat pel qual s'estan llogant immobles de característiques similars al nostre a la zona per determinar fins a quin punt podrem pujar o no la nostra renda mensual.

  Possibles reformes

  D'altra banda, també necessitarem estudiar la possibilitat de realitzar certes reformes que ens permetin assolir un preu de lloguer més elevat. No totes les reformes acaben sent rendibles i no totes les reformes acaben aconseguint el mateix grau de rendibilitat. Comptar amb l'ajuda d'un professional immobiliari ens permetrà detectar i gestionar les reformes més rendibles per a cada tipologia d'habitatge.

   

  * Per determinar com influeix cadascun d'aquests factors en la rendibilitat final que podem assolir amb la nostra inversió immobiliària, t'animem a descarregar-te la calculadora de rendibilitat de Vivendex.

  Una manera molt senzilla de calcular instantàniament la rendibilitat de la nostra inversió immobiliària i poder jugar amb cada un dels diferents elements que intervenen en la fórmula fins a determinar la màxima rendibilitat.

  >> Descarregar Calculadora de Rendibilitat <<

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: