<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com tributa l'habitatge a l'IRPF en funció de si vens o llogues

  Com tributa l'habitatge a l'IRPF en funció de si vens o llogues

  Rep totes les novetats

  L'alta demanda de pisos a Barcelona fa que quan un propietari pensa en la venda o en el lloguer tingui tendència a centrar-se únicament en els beneficis que n'obtindrà passant per alt la seva tributació a la declaració de la renda. No obstant, en funció de la modalitat escollida: venda, sotsarrendament, lloguer ... La manera de tributar a l'IRPF serà diferent.

  A continuació repassarem de manera senzilla com tributa l'habitatge a l'IRPF en funció de si lloguem, sotsarrendem o venem.

  Tributació del lloguer

  El propietari que llogui el seu pis a Barcelona haurà de tributar per la rendibilitat que n'obtingui del lloguer en concepte de rendiments de capital immobiliari. Per saber el que Hisenda entén per rendiments del capital immobiliari, caldrà calcular la diferència existent entre els ingressos obtinguts pel lloguer i les despeses deduïbles.

  • Ingressos: constituïts per l'import que rep el propietari en concepte de lloguer.
  • Despeses deduïbles: les necessàries per a l'obtenció d'aquests ingressos (finançament, assegurances...).

  El propietari podrà accedir a una deducció del 60% sobre el rendiment obtingut si l'habitatge llogat és utilitzat com a habitatge habitual per l'arrendatari. Aquesta deducció, com és obvi, no podrà aplicar-se al lloguer turístic ja que aquesta tipologia d'immoble no pot ser emprada com a habitatge habitual.

  Llicència d'habitatge d'ús turístic a Barcelona

  Tributació del Sotsarrendament

  Es produeix quan l'arrendatari d'un habitatge lloga una o diverses de les habitacions, una pràctica que només és legal si hi ha permís del propietari. Aquesta pràctica és molt habitual en ciutats amb un preu per metre quadrat elevat com és el cas de Barcelona, o ciutats habitualment freqüentades per estudiants com Salamanca, Saragossa o Santiago.

  El sotsarrendament tributa a l'IRPF de la mateixa manera que ho fa el lloguer tradicional, permet accedir a la deducció del 60% sobre els rendiments obtinguts.

  Tributació per la venda d'un habitatge

  Els beneficis obtinguts per la venda d'un habitatge hauran de tributar a l'IRPF de la nostra declaració de la renda de l'any en curs, és el que es coneix com a Plusvàlua d'Hisenda o Plusvàlua en Renda. Aquest concepte suposa una tributació d'entre el 19% i el 23% sobre els beneficis obtinguts per la venda.

  Hi ha certs supòsits que ens lliuren d'haver de pagar l'IRPF per la venda del nostre pis:

  • Reinversió en habitatge habitual: quan els beneficis obtinguts per la venda són reinvertits en la compra o rehabilitació d'un immoble que hagi de ser emprat com a habitatge habitual.
  • Majors de 65 anys: els majors de 65 anys tampoc hauran de tributar a la declaració de la renda pels rendiments obtinguts per la venda.

   

  * La venda d'un pis va més enllà del dia de la firma a la notaria. Comptant amb un agent immobiliari podràs rebre l'assessorament que la transacció immobiliària necessita; des de la preparació de l'habitatge i la cerca del comprador ideal, fins als tràmits imprescindibles un cop feta la venda: canvi de titularitat dels subministraments, pagament de taxes, presentació d'impostos etc.

  Sol·licita una reunió amb un dels nostres agents i comença a rebre l'assessorament que necessites de seguida.

  Nuevo llamado a la acción

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: