<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com taxar un habitatge a Barcelona?

  Com taxar un habitatge a Barcelona?

  Rep totes les novetats

  Quan compres un habitatge i necessites finançament, l'habitual és sol·licitar una taxació oficial a un tècnic qualificat. Encara que a priori aquesta gestió pugui semblar un destorb (a més de retardar l'operació comporta una sèrie de despeses extra), la veritat és que una taxació aporta una informació essencial sobre el valor d'un immoble.

  Una taxació no és el mateix que una valoració. Mentre que una taxació l'elabora un tècnic competent en base a uns paràmetres objectius i homogeneïtzats, una valoració pot ser realitzada per un agent immobiliari o per una eina de valoració online gràcies a l'ús del Big Data.

  Les valoracions tenen com a objectiu determinar el valor de mercat d'un pis. Podeu sol·licitar una valoració del vostre habitatge a través de l'eina de valoració online de Vivendex.

  valora el teu pis

  Tot i que aquests dos valors no tenen perquè coincidir, la veritat és que solen estar molt pròxims. Grans desviacions entre ells ens obririen les portes a una possible negociació de preu entre comprador i venedor.

  Però, com es taxa un pis a Barcelona? En aquest article detallarem els elements indispensables que ha de contenir una taxació immobiliària. Cal tenir en compte que una taxació és un document molt ampli, per la qual cosa només ens centrarem en aquells elements que creiem que aporten més valor de cara al comprador final.

  Dades registrals i cadastrals

  A més de la identificació de l'habitatge i la seva localització dins la ciutat o el municipi, la taxació d'un habitatge ens mostrarà a qui pertany l'immoble i quina és la quota de participació de cada un dels seus propietaris. Els propietaris apareixen identificats amb nom complet i DNI.

  Informació sobre l'entorn

  Una taxació també ens oferirà informació de valor sobre l'entorn. En ser Barcelona una ciutat tan cosmopolita bona part dels compradors la desconeixen. En aquest document hi poden trobar informació sobre el nombre d'habitants (per barri i fins i tot per districte), el grau de consolidació urbanística de la regió i fins i tot l'activitat econòmica predominant.

  Característiques de l'edificació

  Abans d'entrar de ple a parlar sobre la propietat objecte de la taxació, l'informe farà un repàs de les característiques generals de l'edifici: ús, distribució, zones comuns, materials emprats, qualitats, equipament ...

  Característiques de l'edificació

  Exemple real: característiques constructives bàsiques

  Característiques de l'immoble per usos

  Aquest apartat és un dels que més valor aporta a comprador. Hi trobareu informació sobre:

   • Distribució dels elements (habitacions, banys, trasters ...)
   • Materials empleats: paviments, fusteria, revestiments
   • Estat de conservació
   • Reformes realitzades
   • Superfície

  Situació urbanística, Tinença i Ocupació

  Es refereix a la classificació del sòl (urbà, urbanitzable, rústic ...), el grau d'ocupació de l'habitatge (buit, en ús ...) i la seva situació de protecció (habitatge de protecció oficial, habitatge lliure ... )

  Anàlisi de mercat

  S'hi especifica el preu del metre quadrat de la zona, les expectatives de revaloració, relació entre oferta i demanda i facilitat de l'immoble per a la revenda. Aquest apartat és especialment interessant en cas d'adquirir la propietat objecte d'anàlisi amb la idea d'una venda posterior.

  Testimonis de comparació

  Per establir un preu de taxació cal comparar l'immoble amb pisos en venda de característiques similars a la zona. El taxador ha de comparar les característiques d'aquests habitatges amb el preu pel qual s'anuncien.

  Aquest apartat és el que servirà per poder estimar un preu per metre quadrat.

  Aquest procés és bastant similar al seguit pels agents immobiliàries quan han de realitzar la valoració d'un immoble. La principal diferència rau en què els agents immobiliaris tenen accés als preus finals de tancament d'operacions mentre que els taxadors només poden basar-se en preus anunciats.

  Testimonis de comparació

  Exemple real: testimonis de comparació

  Valor de taxació

  Finalment, s'ofereix un preu de taxació d'acord amb tots i cadascun dels elements analitzats en el document. Aquest valor final pot venir dividit en habitatge i traster si la propietat posseeix els dos elements a la mateixa finca.

  altres

  Juntament amb la taxació s'hi solen incloure elements gràfics com mapes, plànols i fins i tot fotografies reals de l'habitatge i de l'edifici.

   

  *A Vivendex posem a disposició dels nostres clients dos tipus diferents de valoracions en funció de les seves necessitats: valoració online (gràcies a la nostra eina de valoració automàtica) i valoració professional (duta a terme per un agent immobiliari especialitzat en la zona).

  De la mateixa manera, també posem en contacte als clients amb taxadors i gestionem les taxacions dels seus habitatges perquè ells no hagin de preocupar-se per res.

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: