<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com rendibilitzar un local a Barcelona, convertint-lo en habitatge

  Com rendibilitzar un local a Barcelona, convertint-lo en habitatge

  Rep totes les novetats

  L'augment de peticions per a la transformació de locals comercials en habitatges particulars es deu a una nova forma de concebre la inversió immobiliària a Barcelona. El tancament d'aquests establiments a causa de la crisi ha deixat la ciutat comtal amb un munt d'espais buits en què els inversors han trobat un nou nínxol de mercat on invertir.

  Però, tots els locals són aptes per a la seva transformació en pisos particulars? Quins tràmits són necessaris per convertir un establiment en habitatge?

  Analitzar les possibilitats del local

  Abans de decidir-te a invertir cal que estudiïs les característiques concretes del teu local per determinar si és un bon candidat per a la transformació en habitatge. No tots els locals poden transformar-se en pisos i no tots els establiments que poden fer-ho aconsegueixen com a resultat una alta rendibilitat.

  Per això, el millor és comptar amb l'assessorament especialitzat d'un immobiliari de la zona. Ell serà qui millor pugui aconsellar-te sobre què és el que està demandant el client actual, quin és el preu que assoleixen els immobles a la zona i, per tant, si és una bona via a seguir per obtenir rendibilitat.

  Nueva llamada a la acción

  A més de buscar assessorament extern convé que a nivell personal et facis les següents preguntes:

  • El local es troba en un edifici d'habitatges?
  • Té una entrada accessible (ascensor, rampa, és a peu de carrer)?
  • És possible disposar de diverses finestres que donin al carrer?
  • Compta amb l'altura suficient (per norma general, 2,50m)?
  • Hi ha possibilitat d'incloure un sistema d'extracció de fums i d'aire viciat a coberta?

  Com convertir un local de Barcelona en habitatge

  Per tramitar la transformació d'un local comercial en habitatge cal dur a terme les següents gestions:

  1. Permís de la comunitat de veïns

  Si el local es troba en un edifici amb diversos locals i pisos en divisió horitzontal, caldrà consultar els Estatuts de la Comunitat per comprovar si hi ha alguna clàusula que prohibeixi la transformació de locals en habitatges. Si no n'hi ha, no caldrà sol·licitar l'autorització expressa a la comunitat de veïns.

  2. Informe de compatibilitat urbanística

  Caldrà comprovar si les normes urbanístiques de l'Ajuntament contemplen la possibilitat de transformar un establiment en habitatge. En ocasions, la normativa municipal prohibeix l'ús d'habitatges en plantes baixes o entresòls, limitant-les a ús comercial o d'oficina. Per això, hem de demanar un informe de compatibilitat urbanística.

  3. Informe tècnic de l'habitatge

  Un cop obtingut el permís de la comunitat i amb l'informe de compatibilitat urbanística a les nostres mans, caldrà sol·licitar un informe tècnic. En ell, un tècnic haurà d'indicar que tècnicament és possible convertir aquest local en habitatge, és a dir, que les obres necessàries per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat, són viables.

  4. Canvi d'ús del local

  Amb l'informe tècnic favorable, estarem en disposició d'encarregar a un tècnic qualificat el projecte corresponent pel canvi d'ús del local. Aquest projecte recollirà les obres necessàries per a la transformació, el compliment del codi tècnic d'edificació i les normes tant municipals com autonòmiques d'habitabilitat d'habitatges.

  Un cop finalitzades les obres serà necessari tornar a l'ajuntament per sol·licitar la Cèdula de Primera Ocupació.

   

  * La transformació d'un local a Barcelona en habitatge particular és una via d'inversió que pot aconseguir grans rendibilitats, però donada la complexitat del procés, cal comptar amb un professional immobiliari que s'encarregui, no solament de la tramitació dels permisos necessaris, sinó també d'assessorar-nos sobre com assolir la màxima rendibilitat en funció de la situació del mercat.

  Si vols informar-te sobre com dur a terme aquest procediment, reserva una cita amb un dels nostres assessors comercials.

  Nuevo llamado a la acción

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: