<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com puc millorar la meva hipoteca?

  Com puc millorar la meva hipoteca?

  Rep totes les novetats

  Coneix les diferents alternatives al teu abast per millorar la teva hipoteca i descobreix l'opció més beneficiosa per a la teva butxaca.

  Les persones que vulguin finançar la compra del seu habitatge estan de sort. Actualment, els compradors poden accedir a les hipoteques més barates de la història. Amb l'Euribor pel terra i una estrenada Llei Hipotecària que ofereix més drets al consumidor, els compradors a dia d'avui poden gaudir d'unes condicions hipotecàries molt favorables.

  Menys sort van experimentar aquells qui van contractar la seva hipoteca entre 2010 i 2018, moment en què el preu d'aquests productes era sensiblement superior a l'actual.

  No obstant, aquests consumidors no ho tenen tot perdut, encara estan a temps de millorar les condicions de la seva hipoteca per experimentar un estalvi significatiu en el seu préstec hipotecari.

  Accedir a una millor hipoteca

  Per aconseguir unes condicions més favorables, els hipotecats tenen diferents opcions al seu abast: pactar una baixada d'interès amb el propi banc, traslladar el seu crèdit a una altra entitat financera o cancel·lar la seva hipoteca actual i contractar-ne una altra amb condicions millorades.

  Per tal què els nostres clients puguin saber quina opció els resulta més avantatjosa, a Vivendex hem començat a col·laborar amb Prohipotecas, partner avalat per la nostra empresa que ofereix estudis gratuïts per millorar el préstec hipotecari dels actuals hipotecats.

  Vull millorar la meva hipoteca

  Des de Vivendex creiem que oferir aquest servei als nostres actuals i futurs clients és essencial per continuar amb el nostre compromís de donar un servei integral que vagi més enllà de la pròpia compra o venda de la propietat. I més encara de la mà d'una empresa especialitzada en això.

  Millorar una hipoteca mitjançant novació

  La primera alternativa que hem de valorar per millorar la nostra hipoteca és intentar arribar a un acord amb el nostre banc per a què ens modifiqui les condicions originals de la hipoteca, una operació coneguda com novació.

  Mitjançant una novació podem modificar qualsevol aspecte del nostre crèdit hipotecari: termini d'amortització, tipus d'interès, import a finançar... Per dur-la a terme haurem de posar-nos d'acord amb el nostre banc i, és clar, assumir una sèrie de despeses: comissió de novació, Notaria, Gestoria, Registre...

  Millorar una hipoteca mitjançant subrogació

  Si la nostra entitat financera es nega a millorar les condicions actuals del nostre préstec hipotecari podem traslladar la nostra hipoteca a un altre banc mitjançant una subrogació. La llista d'entitats disposades a assumir préstecs hipotecaris d'altres bancs és llarga, de manera que pot ser que no ens resulti complicat trobar una nova entitat disposada a assumir l'operació sota unes condicions millorades.

  Un cop trobada una oferta hipotecària més favorable, haurem de comunicar al nostre banc la intenció de subrogar la nostra hipoteca. En aquest moment, el nostre banc tindrà 15 dies per igualar-nos o millorar-nos les condicions ofertes per l'altra entitat financera. Altrament, procedirem amb la subrogació, assumint la nova entitat bancària el deute pendent i convertint-se d'aquesta manera en el nostre nou deutor.

  Aquesta operació tampoc estarà lliure de despeses, ja que haurem d'assumir una nova taxació de l'habitatge (al voltant de 400 euros) i una possible comissió per subrogació (entre el 0% i el 2% de l'import pendent).

  Millorar una hipoteca mitjançant cancel·lació

  La tercera alternativa que tenim al nostre abast per abaratir la nostra hipoteca consisteix a contractar un nou préstec hipotecari amb unes condicions més favorables (tipus d'interès més baix, menys vinculacions ...) i utilitzar aquests diners per cancel·lar la hipoteca inicial.

  Millorar una hipoteca mitjançant la cancel·lació i constitució d'una nova té també una sèrie de despeses associades. Ens estem referint, per una banda, als costos de cancel·lació de la primera hipoteca (aixecament registral, comissió per amortització anticipada...) i d'altra banda els costos d'obertura de la nova (taxació, comissió d'obertura, Notaria, Gestoria, Registre...).

  Quina alternativa em convé més?

  Cada alternativa té les seves despeses associades així com diferents possibilitats a l'hora d'accedir a una millor o pitjor rebaixa. Per evitar haver d'anar entitat per entitat a negociar de manera independent amb cadascuna d'elles fins a obtenir la millor contraoferta, des de Vivendex posem a la teva disposició el comparador d'hipoteques de Prohipotecas.

  Vull millorar la meva hipoteca

  Des de Prohipotecas t'ofereixen un estudi gratuït per avaluar l'opció més convenient en el teu cas i les diferents millores d'hipoteca ofertes per cada entitat.

  Ells s'encarreguen de tots els tràmits de la teva hipoteca de principi a fi i només cobren comissió al banc, pel que aquesta gestió serà per a tu completament gratuïta. A Vivendex creiem que és important oferir als nostres clients la possibilitat de trobar unes millors condicions per a la seva hipoteca actual, motiu pel qual hem decidit comptar amb Prohipotecas com a nou partner per al nostre negoci.

  6-de juliol-2021 | Etiquetas: Consells comprador, Consells venedor, hipoteques

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: