<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com monetitzar l'habitatge després de la jubilació?

  Com monetitzar l'habitatge després de la jubilació?

  Rep totes les novetats

  Segons l'informe 'Alternativa a la insuficiència de les pensions' elaborat per experts de l'Institut Santa Lucia i de les universitats Carlos III i Jaume I, el 71,3% de la riquesa dels espanyols està invertit en el seu habitatge. Això significa que la majoria dels espanyols arriba a la jubilació sense estalvis suficients per a poder complementar la seva pensió d'acord amb les seves necessitats.

  Per a complementar la pensió, l'alternativa més eficaç és monetitzar l'habitatge

  L'habitatge és un bé susceptible de convertir-se en líquid, permetent als seus propietaris obtenir uns ingressos extres amb els quals cobrir les seves necessitats bàsiques (i no tan bàsiques), sense perdre el dret a continuar vivint a casa seva fins al dia de la seva defunció. 

  La quantitat a rebre pels propietaris variarà en funció de:

  • Els tipus d'interès vigents
  • L'edat dels propietaris
  • La seva esperança de vida
  • El valor de l'habitatge

  A l'hora de rendibilitzar l'habitatge després de la jubilació, existeixen dos productes financers diferents. Aquests productes, a més, tenen un tractament fiscal favorable:

  Hipoteca inversa per monetitzar l'habitatge

  Es tracta d'una mena de préstec que posa l'habitatge com a aval. Aquest préstec pot ser:

  • Temporal: es fixa una data per a retornar els diners prestats, sigui en metàl·lic o amb el lliurament de la propietat.
  • Vitalici: el propietari rebrà mensualitats fins al dia de la seva defunció. En morir, els hereus hauran de triar entre retornar els diners prestats i quedar-se amb l'habitatge, o cedir la propietat a l'entitat bancària.

  Les mensualitats que rep el propietari no tenen càrrega fiscal, per la qual cosa són quantitats netes. A més, el propietari podrà llogar o vendre el seu habitatge sempre que retorni les quantitats prestades i cancel·li el préstec.

  Venda de la nua propietat per a monetitzar l'habitatge

  Quan venem un habitatge podem fer-ho bé en ple domini, o bé vendre únicament la nua propietat o usdefruit de l'habitatge.

  nuda-propiedad2-cat

  Si optem per vendre la nua propietat, mantindrem el dret a continuar gaudint d'ella fins al dia de la nostra defunció.

  Lògicament, el preu rebut en vendre la nua propietat, serà menor que el rebut en vendre l'habitatge en ple domini. No obstant això, el comprador (que normalment sol ser una entitat bancària), no podrà disposar de l'habitatge fins que mori l'usufructuari. 

  Per a calcular el valor de mercat del teu habitatge, pots sol·licitar una valoració gratuïta online als nostres experts immobiliaris.

  Nuevo llamado a la acción

  Igual que ocorre en el cas de la hipoteca inversa, els diners rebuts en vendre la nua propietat, no tenen càrregues fiscals i l'usufructuari tindrà dret a vendre o llogar el seu dret d'ús. Aquest acord s'extingiria el dia de la seva defunció.

   

  * Tens un habitatge en propietat i t'agradaria monetitzar-lo sense perdre el teu dret a viure-hi? La teva pensió no t'arriba per a cobrir les teves necessitats i t'agradaria poder rebre uns diners extres? Consulta amb els nostres experts immobiliaris i descobreix la millor manera de rendibilitzar el teu habitatge.

  7-de juny-2019 | Etiquetas: preu de l'habitatge, Comprar local comercial

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: