exenciones vivienda habitual

Com lliurar-te de pagar l’IRPF al vendre el teu habitatge


 • español

  Pràcticament totes les transaccions que duem a terme en el nostre dia a dia són gravades per algun tipus d’impost; des del cartró de llet que comprem al supermercat fins a la reserva de les nostres vacances a la costa. No obstant, quan la transacció de la qual estem parlant es la compravenda d’un immoble el pagament d’aquests impostos pot suposar una quantitat de diners veritablement important.

  Un dels majors costos de vendre pis és sens dubte la tributació en la declaració de la renda pel guany patrimonial obtingut després de la venda, una despesa que s’enporta entre el 19% i el 23% del benefici obtingut amb la nostra transacció.

  Costos de vendre pis [Infografía]

  No tots els contribuents, però, hauran de fer front a aquest cost i, per descomptat, no tots hauran d’assumir la mateixa càrrega econòmica.

  Exempció per reinversió en habitatge habitual

  Segons l’Agència Tributària “els guanys patrimonials obtinguts en la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, poden resultar exemptes quan l’import total obtingut per la transmissió es reinverteix en l’adquisició d’un altre habitatge habitual o en la rehabilitació d’aquella que vagi a tenir tal caràcter “.

  Això vol dir que, si invertim els diners obtinguts per la venda del nostre immoble en la compra d’un de nou, no haurem de pagar a hisenda aquest impost.

  Alguns temes a tenir en compte:

  • Habitatge habitual

  Aquesta exempció només podrà fer-se efectiva si l’immoble transmès es un habitatge habitual i els diners obtinguts per la venda es reinverteixen en la compra d’un altre habitatge habitual.

  • Reinversió parcial

  En cas que venguem el nostre pis per un preu superior al de compra del nou, només quedarà exclosa del gravamen la quantitat efectivament reinvertida.

  • Hipoteca

  En cas de signar una hipoteca per a la compra d’una nova casa es considerarà que l’import total obtingut en la transmissió és el valor de la venda menys el principal del préstec pendent d’amortitzar.

  Exempció per a majors de 65 anys

  Els majors de 65 anys, tampoc hauran de tributar pel guany patrimonial obtingut amb la venda del seu immoble. Aquest grup de població no haurà de justificar la reinversió del benefici obtingut en un nou habitatge per poder gaudir de l’exempció.

  També estaran exemptes del pagament de l’IRPF les persones en situació de dependència severa o de gran dependència segons la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.