<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com lliurar-te de la Plusvàlua Municipal si has experimentat guanys

  Com lliurar-te de la Plusvàlua Municipal si has experimentat guanys

  Rep totes les novetats

  El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional l'impost de la Plusvàlua Municipal quan l'import a abonar resulta més elevat que el guany obtingut després de la transacció.

  La Plusvàlua Municipal segueix essent un tema del què parlar entre els immobiliaris. Si fa un temps el Tribunal Constitucional declarava nul l'abonament d'aquesta taxa en aquells casos en què el contribuent no experimentava un guany real fruit de la seva transacció, ara va més enllà titllant l'impost d'inconstitucional en els casos en què l'import és superior al del guany obtingut.

  Encara que ens costi d'imaginar una situació així, la veritat és que en mercats deflacionaris de llarga duració, de diversos anys, com els que vam viure durant la crisi al nostre país, especialment durant els anys centrals, aquesta era una situació perfectament viable.

  Així i tot, seran escassos els casos a dia d'avui en què, havent obtingut el contribuent beneficis després de la transmissió del seu immoble, l'impost a abonar resulti superior al guany.

  Càlcul del guany

  A l'hora de calcular si s'ha obtingut guany, tant el Tribunal Constitucional com el Jutjat del Contenciós de Madrid permeten descomptar les despeses i tributs suportats per l'adquisició i la transmissió d'un immoble, com ara les despeses de registre, cancel·lació hipotecària etc.

  Càlcul de la Plusvàlua Municipal

  La Plusvàlua Municipal és un tribut que depèn de cada ajuntament. Per al càlcul de la Plusvàlua Municipal a Barcelona, serà necessari realitzar els següents passos:

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  1. Anys que fa que es té l'habitatge en propietat: des del dia en què s'escriptura l'immoble fins al dia en què es transmet.

  2. Coeficient d'increment: l'ajuntament determina un percentatge d'increment específic en funció dels anys que portem com a propietaris de l'habitatge. Caldrà multiplicar aquest coeficient pels anys en qüestió.

  3. Percentatge a aplicar al valor cadastral: el valor obtingut a l'apartat anterior funcionarà com a percentatge a aplicar sobre el valor cadastral. El valor cadastral d'un pis es pot obtenir consultant el darrer rebut de l'IBI.

  4. Quota tributària: la quota tributària és el resultat de multiplicar la base imposable pel tipus impositiu. En aquest cas, la base imposable és el resultat obtingut en el punt anterior (coeficient d'increment pel valor cadastral) i el tipus impositiu el 30%. A Barcelona, el tipus impositiu sempre és del 30% independentment dels anys de possessió de l'habitatge.

  * Us recordem que per calcular el que haureu de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal en vendre un pis a Barcelona, podeu fer ús de la calculadora de Vivendex:

   

  Nuevo llamado a la acción

   

  No obstant, des de les nostres oficines oferim assessorament fiscal i tributari a tots els venedors que ens confiïn a nosaltres la venda del seu immoble. Planificar les despeses de transmissió d'un habitatge és l'única manera d'aconseguir que cap cost imprevist no ens agafi per sorpresa i ens faci endarrerir o, fins i tot, cancel·lar l'operació amb el nostre comprador.

  *Contingut actualitzat d'acord amb la normativa vigent a dia 2019.11.13. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: