<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com es cancel·la un contracte d'arres?

  Com es cancel·la un contracte d'arres?

  Rep totes les novetats

  Estàs a punt de vendre el teu pis, però et penedeixes i decideixes no seguir endavant amb el procés de venda? Coneix totes les claus per a saber com cancel·lar un contracte d'arres.

  Què és un contracte d'arres?

  Si estàs buscant vendre el teu pis, segurament saps que és un dels passos previs a la signatura de les Escriptures.

  El contracte d'arres, regulat pel Codi Civil, és el que deixa constància de la intenció real d'adquirir l'habitatge per part del comprador i de lliurament per part del venedor, especificant les seves condicions i termes acordats. En cas que venguis el teu pis a través d'una immobiliària, aquesta serà l'encarregada de redactar-lo. Si, pel contrari, decideixes vendre-ho pel teu compte, hauràs de tenir molt present que hauràs de fer-te càrrec que contingui tots els elements correctes.


  *A continuació us facilitem el Model de Contracte d'Arres que usem en Vivendex per a les nostres compravendes immobiliàries, un model de contracte d'arres vàlid per a qualsevol operació d'aquest tipus.

  >> Descarregar Model Contracte d'Arres <<

  Diferències entre el contracte d'arres i una reserva

  Després de conèixer el que és un contracte d'arres, és important establir diferències entre els tipus de contractes. El propòsit del contracte d'arres és passar a una vinculació legal i molt més detallada. De fet, és rellevant tenir en compte que en el moment de la signatura, la compravenda es formalitza en aquest contracte privat, que posteriorment s'elevarà a escriptura pública. Per això, és important que es verifiqui, abans de signar, la titularitat del pis i les càrregues que pugui tenir.  

  Pel contrari, quan se signa una reserva, la immobiliària l'ha de presentar a la propietat i en cas que aquesta no l'accepti, es retorna íntegrament a l'oferent. També es retorna si no es compleixen les condicions pactades, però queda com a penalització per a compensar al venedor en cas que el comprador simplement es tiri cap endarrere. 

  En resum, el contracte de reserva podria arribar a anul·lar-se si s'especifiqués en una de les seves clàusules. Mentre que, el contracte d'arres, encara que compta amb major protecció en l'àmbit jurídic, podria rescindir-se en uns certs casos determinats.
   

  Tipus de contractes d'arres

  Els contractes d'arres més habituals són els penitencials, però existeixen diversos tipus en funció de la penalització i del tipus de contracte que signin les parts. Per a saber quin tipus de contracte d'arres és el que podem cancel·lar i com fer-ho, és rellevant conèixer-los tots.

  Arres confirmatòries

  Les arres confirmatòries són les que acorden el preu de l'habitatge i la quantitat que es lliurarà en la reserva. Aquesta reserva es descomptarà del preu final, però una vegada es pagui, no podrà rescindir-se. En cas de penediment, s'hauran d'afrontar les conseqüències legals corresponents.

  Arres penals

  La finalitat d'aquest contracte és assegurar el contracte de compravenda. En el cas d'incompliment, suposarà una indemnització de danys i perjudicis.

  Arres penitencials

  En aquest cas, el comprador i el venedor acorden que en cas de no realitzar el contracte de compravenda, el comprador perdrà el lliurat en concepte d'arres. No obstant això, el venedor haurà de pagar-li al comprador el doble de la quantitat lliurada.

  Com cancel·lar un contracte d'arres?

  Per parlar de com procedir per a cancel·lar un contracte d'arres, primer cal tenir en compte que l'únic que es pot cancel·lar és el d'arres penitencials. No obstant això, serà necessari complir amb els temps que s'especifiquin en el document, o l'altra part tindrà dret a reclamar per incompliment. 

  Com hem introduït en el bloc anterior, si el comprador es penedeix i vol rescindir el contracte d'arres, perdrà els diners que va lliurar per a reservar l'immoble. Si és el venedor qui es tira enrere, haurà de retornar-li al comprador el doble del senyal que el segon va pagar. 

  Un altre cas que podria donar-se és que, el comprador i venedor volguessin seguir endavant amb la compravenda, però el contracte d'arres hagués caducat, és a dir, si s'hagués passat el termini en el qual havia d'efectuar-se la compravenda. En una situació així, es podria prorrogar el contracte afegint un annex amb la nova data per a escripturar.

   

  *Ara que hem repassat el que és i en quins casos podria cancel·lar-se un contracte d'arres, et facilitem el model de contracte d'arres que usem en Vivendex perquè puguis gestionar la documentació relativa a la compravenda del teu habitatge de manera segura.

  >> Descarregar Model Contracte d'Arres <<

   

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: