<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com calcular la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat

  Com calcular la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat

  Rep totes les novetats

  Et mostrem com calcular la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat pas a pas i et facilitem una calculadora per a què puguis fer el càlcul de manera automàtica.

  A l'hora de vendre un pis a Sant Cugat, una de les despeses principals que hauràs d'assumir és el pagament de la Plusvàlua Municipal, una taxa que també és obligatòria en casos d'herència i donació.

  Atès que es tracta d'un impost dependent de cada Ajuntament, els contribuents pagaran més o menys per a la Plusvàlua Municipal del seu habitatge en funció del municipi on s'ubiqui el seu immoble.

  En aquest article t'expliquem com calcular la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat, un càlcul que també pots realitzar de manera automàtica descarregant-te la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat de Vivendex

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Calcular la Plusvàlua a Sant Cugat

  Després del Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, s'estableixen dos mecanismes diferents per al càlcul de la Plusvàlua Municipal entre els quals podrà triar el contribuent: Mètode Objectiu i Plusvàlua Real. 

  Abans d'entrar-hi de ple, indicarem les diferents novetats introduïdes per la nova normativa:

  • Només estaran subjectes a liquidació les transmissions d'habitatges que experimentin un guany patrimonial real, és a dir, aquelles en què el valor de transmissió sigui superior al valor d'adquisició.
  • A diferència del que passava amb la normativa anterior, després del Reial decret sí que estaran subjectes a liquidació les plusvàlues produïdes en menys d'un any.
  • Els Ajuntaments tindran sis mesos per adequar la normativa estatal establerta pel Reial Decret a les seves ordenances municipals. Mentrestant, l'ordenança vigent serà l'estatal amb els coeficients vists en aquest article.
  • Els Ajuntaments també tindran la possibilitat de rebaixar fins a un 15% el valor cadastral del sòl dels seus immobles a l'efecte d'aquest impost.

  Plusvàlua Mètode Objectiu

  El primer dels sistemes a disposició dels contribuents a l'hora de calcular la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat és el Mètode Objectiu. Aquest sistema es basa en l'aplicació d'una sèrie de coeficients sobre el valor cadastral del sòl en funció dels anys transcorreguts entre l'adquisició i la transmissió amb l'objectiu d'obtenir la base imposable sobre la qual s'aplica el tipus impositiu.

  El Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, estableix els següents coeficients màxims per a cada període. Et recordem que els ajuntaments tenen un termini de fins a 6 mesos des de l'entrada en vigor del Reial decret per adaptar aquests coeficients si ho consideren convenient:

  imatgeExemple:

  Fa 6 anys vam comprar un habitatge a Sant Cugat el valor cadastral del sòl del qual era 140.000 euros. A dia d'avui, volem vendre'l, una gestió per a la qual hem de liquidar la `Plusvàlua Municipal. Per calcular-ne l'import, haurem de fer el següent:

  1. Calcular la base imposable: multipliquem els 140.000 euros del valor cadastral del sòl per 0,16, coeficient de multiplicació a aplicar sobre un període de liquidació de 6 anys. Això ens donarà un resultat de 22.400 euros.
  2. Aplicar el tipus impositiu: sobre la base imposable de 22.400 euros apliquem el tipus impositiu, un valor que al municipi de Sant Cugat sempre és del 30%. Això ens donarà una quota tributària final de 6.720 euros.

  Mitjançant el Mètode Objectiu ens tocaria pagar per la Plusvàlua Municipal del nostre habitatge a Sant Cugat 6.720 euros.

  Plusvàlua Real

  El segon mètode a disposició dels contribuents per calcular la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat és la Plusvàlua Real, sistema que té en compte el guany patrimonial real experimentat amb la compravenda per obtenir la Base Imposable de l'impost sobre la qual aplicar el Tipus Impositiu corresponent.

  Exemple: 

  Imaginem que l'habitatge que vam comprar fa 6 anys al seu dia el vam escripturar per 300.000 euros i ara el vendrem per 320.000 euros. Per calcular la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat mitjançant la Plusvàlua Real hauríem de fer el següent:

  1. Calcular el Guany Patrimonial: per això, restem al preu de venda el preu d'adquisició, cosa que ens donarà un guany patrimonial de 20.000 euros.
  2. Calcular la Base Imposable: multipliquem el guany patrimonial obtingut pel percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor total de l'immoble. Si com en el nostre cas aquest percentatge és del 50%, obtindrem una base imposable de 10.000 euros.
  3. Aplicar el Tipus Impositiu: tenint en compte que a Sant Cugat el Tipus Impositiu sempre és del 30%, ja només ens quedarà aplicar aquest percentatge sobre la nostra Base Imposable de 10.000 euros, cosa que ens donarà com a resultat una Quota Tributària final de 3.000 euros.

  Mitjançant la Plusvàlua Real ens tocaria pagar per la Plusvàlua Municipal del nostre habitatge a Sant Cugat 3.000 euros.

  Amb quin sistema estalviem més diners?

  A l'exemple vist al llarg d'aquest article estalviem més diners optant per la Plusvàlua Real. Concretament, en el nostre cas particular ens estalviem 3.720 euros optant pel mencionat sistema. Tot i això, no sempre és així, tot dependrà del guany patrimonial obtingut amb la transacció i els anys transcorreguts entre la compra i la venda.

  D'altra banda, cal tenir en compte que cada ajuntament estableix les seves pròpies bonificacions per reduir la quantitat final a desemborsar, per la qual cosa caldria fer una ullada a les bonificacions a Sant Cugat per determinar la quantitat final que acabarem pagant realment.

   

  *Et recordem que des de Vivendex hem creat una plantilla d'Excel amb la què calcular la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat de manera automàtica. Descarrega't la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat i descobreix el que et tocarà pagar per la Plusvàlua del teu habitatge.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  josep-maria-balcells

  Josep María Balcells

  Sant Cugat Business Partner

  jm.balcells@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: