<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com afecta la reserva del 30% per a habitatge social als patrimonialistes

  Com afecta la reserva del 30% per a habitatge social als patrimonialistes

  Rep totes les novetats

  Rosa Hierro, directora d'inversions de Vivendex, ens explica com està afectant a patrimonialistes i SOCIMIS la Modificació del Pla General Metropolità que obliga a destinar el 30% dels pisos nous a habitatge assequible.

  Al desembre de 2018 es va aprovar a Barcelona la Modificació del Pla General Metropolità a partir de la qual les noves construccions de més de 600 m2 hauran de reservar un 30% dels seus habitatges a ús protegit.

  Dos anys després de la seva aplicació, Rosa Hierro, directora d'inversions de Vivendex, ens explica l'impacte que ha tingut aquesta mesura sobre els promotors d'obra nova, frenant completament la sol·licitud de llicències d'obres i la construcció.

  L'impacte real de la reserva del 30% a habitatge social

  Com a dada podem dir que durant el primer any de vigència de la llei es van aprovar tan sols 5 sol·licituds de llicència contra les més de 1.000 que es van autoritzar el 2018.

  La idea de destinar el 30% dels habitatges d'obra nova a ús social també afecta les grans rehabilitacions i els canvis d'ús dels immobles superiors a 600m2.

  A continuació, explicarem el gran impacte que ha tingut aquesta mesura sobre els inversors de perfil patrimonialista i les societats conegudes com SOCIMIS.

  Impacte sobre patrimonialistes i SOCIMIS

  Aquest grup d'inversors preveu la rehabilitació integral dels edificis per al seu posterior arrendament per tal d'obtenir rendibilitats a llarg termini. Les SOCIMI, en concret, són societats d'inversió immobiliària cotitzades en un mercat regulat amb la funció d'adquirir immobles per a la seva posterior reforma i lloguer.

  La normativa entén com una gran rehabilitació l'execució simultània o successiva d'obres de reforma que tinguin un cost igual o superior al 50% del valor de l'immoble. Al mateix temps, veiem com un dret a vol o l'increment de volum d'una edificació també estarien obligats a la cessió d'un 30% a habitatge social.

  Podem concloure que l'afectació a les reformes successives d'habitatges i l'increment del sostre d'una edificació existent també estan subjectes a la cessió del 30%, de manera que també han frenat completament la inversió patrimonialista.

  Dins el sector immobiliari tots estem esperant a la publicació per part de l'ajuntament de Barcelona de plantilles aclaridores de la Modificació del Pla General Metropolità, unes plantilles que de moment arriben amb retard.

  Per saber amb més detall en què consisteix aquesta normativa i com s'ha d'aplicar, a continuació us deixem amb la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sobre la Modificació per a l'obtenció d'habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona.

  Modificació de Pla General Metropolità

  rosa-hierro

  Rosa Hierro

  Investment Director

  r.hierro@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: