español

CALCULADORA DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL A SITGES

Si estàs a punt de vendre, donar o heretar un habitatge, t’interessarà saber quant hauràs de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal. Descarrega’t la nostra calculadora i calcula de manera automàtica el que hauràs d’abonar per aquest impost.

Abans d’utilitzar la nostra calculadora, et recomanem que tinguis a mà les dades següents:

  • Data en què vas comprar el teu habitatge
  • Data en què vas a vendre el teu habitatge
  • Valor Cadastral de la mateixa

Omple el nostre formulari amb les dades del teu habitatge i planifica les teves despeses de venda gràcies a la calculadora de Vivendex.

* Calculadora actualitzada conforme al Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.