<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Vinculacions hipotecàries, la lletra petita

  Vinculacions hipotecàries, la lletra petita

  Rep totes les novetats

  Després d'una temporada de restricció del crèdit sembla que la banca s'ha llançat de nou a aconseguir clients d'actiu, fent ofertes de préstecs i crèdits. Aquest any, doncs, s'ha reobert l'aixeta del finançament per a la llar; l'euríbor segueix a mínims; i com vam comentar en anteriors entrades fins i tot les hipoteques de tipus fix resulten atractives.

  Els mitjans de comunicació recomanen els millors productes hipotecaris del mercat comparant tipus d'interès. A Vivendex, però, ens hem trobat amb més d'un cas en què malgrat que els nostres clients estaven molt ben informats respecte als interessos no havien comptat amb la lletra petita del contracte. La mencionada lletra són les vinculacions.

  Variació del preu de l'habitatge, de l'hipoteca, vinculacions euríbor

  El contracte d'una hipoteca sol acompanyar-se de clàusules o vinculacions amb les què els bancs fan, en molts casos, negoci. Les exigències van des d'obrir un compte nòmina a l'entitat o domiciliar alguns rebuts, fins a contractar una assegurança de la llar, o de vida, fer alguna despesa mínim amb targeta de crèdit o una aportació anual a plans de pensions. Encara que per llei només és obligatòria la contractació de l'assegurança d'incendis en el contracte es definirà la manera en què - si en algun moment no podem complir amb aquests requisits- es revisarà a l'alça el diferencial de la hipoteca.

  En poques paraules, ens pot sortir més car perquè aquestes revisions per cancel·lar una vinculació poden augmentar el tipus d'interès fins a un 1%. Més enllà, és clar, dels canvis que al llarg del temps puguin patir els costos d'aquestes vinculacions en sí. Durant l'època de crisi es van acceptar vinculacions dures, avui cada vegada més persones les perceben com una despesa i aviat s’estovaran i es convertiran en un "ganxo" dels bancs perquè et decideixis pel seu producte.

  Les nostres recomanacions són les següents:

  • Abans de la signatura revisa sempre el contracte de préstec hipotecari amb el notari.
  • No et conformis amb hipoteques amb vinculacions light. Hi ha entitats que no obliguen a res pel fet de contractar un préstec hipotecari, com ara la Unió de Crèdits immobiliaris.
  • I, per damunt de tot: No t'atabalis!

  Per aconseguir el teu pis somiat o la teva nova casa: keep calm and ask Vivendex

  KEEP CALM vivendex consell hipoteca serveis immobiliaris barcelona zona alta

  Autor: Marina Arall,

                 Vivendex marketing manager

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: