<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Deduccions a la renda per compra o lloguer

  Deduccions a la renda per compra o lloguer

  Rep totes les novetats

  El proper dimecres 6 d'abril arrenca la campanya de la renda 2015. Durarà fins al 30 de juny, excepte en el cas de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària (en les que el termini finalitza el 25 de juny). Tindran obligació de declarar aquells que superin els 22.000 euros íntegres procedents d'un únic pagador, i els 12.000 euros anuals amb més d'un pagador (les quantitats percebudes del segon i restants han de superar els 1.500 euros).

  Aquest any hi haurà alguns canvis marcats per la reforma fiscal que afecten entre d'altres a les deduccions per la compra o lloguer d'habitatge. Per aquest motiu, des de Vivendex volem mantenir-vos informats i facilitar-vos el tràmit. La reforma de què parlem és a nivell estatal, no autonòmica, pel que no hem oblidar-nos d'aplicar les peculiaritats fiscals pròpies de cada regió.

  declaració renda 2016 immobiliària zona alta Barcelona

  Com a resultat d'aquesta novetat es preveu, d'una banda, que molts més arrendataris de pisos a Barcelona (si es tracta del seu habitatge habitual) podran desgravar-se un 10,05% del lloguer. El percentatge esmentat (10,05%), però, no és fix; s'aplica si la base imposable és inferior a 17.707,2 euros, en cas contrari es redueix proporcionalment. Cal complir, a més, amb els següents requisits:

  - Que el contracte de lloguer s'hagi signat abans de l'1 de gener de 2015 o que hagin tingut dret a la deducció en un període impositiu meritat amb anterioritat a aquesta mateixa data,

  - I que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.

  Per la seva banda, els propietaris de cases o pisos de lloguer podran desgravar fins al 60% dels ingressos, enfront d'un 100% a l'any 2014 tot i que llavors només era sota el supòsit de tenir un inquilí menor de 30 anys. Es podran deduir també les despeses vinculades amb l'habitatge, si s'han guardat les factures.

  Finalment, els contribuents que van comprar o van realitzar algun pagament per a la construcció de casa seva abans de l'1 gener de 2013 mantenen el dret a la desgravació de fins a un 15% (amb un límit de 9.040 euros), sempre que hagin deduït per aquest habitatge l'any 2012 o en anys anteriors.

  També es manté l'exempció per reinversió que evita tributar pel guany patrimonial de la venda de l'anterior habitatge habitual del contribuent, sempre que l'import total es reinverteixi en una nova llar en els dos anys anteriors o posteriors.

  Si tens més de 65 anys t'interessarà saber que en el teu cas la venda de qualsevol tipus de bé queda exempta de tributació, sempre i quan els guanys es destinin a la creació d'una renda vitalícia i amb un límit de 240.000 euros i sis mesos de termini.

  Quantes bones notícies!, no us sembla?

  Autor: Marina Arall,

                 Vivendex marketing manager

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: