<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat

  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat

  Rep totes les novetats

  Rebaixes disponibles a l'Impost de la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat del Vallès. Com es calcula aquest tribut?

  Una de les principals despeses que entren en joc a l'hora de vendre un habitatge és la Plusvàlua Municipal. Després del Decret llei 26-2021, del 8 de novembre, aprovat pel Consell de Ministres seguidament a la sentència del Tribunal Constitucional del 26 d'octubre passat, aquest impost només caldrà abonar-se en cas d'experimentar un guany patrimonial amb la transmissió, és dir, si es ven per un preu superior al que es va comprar en el seu dia.

  A Vivendex hem preparat una calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat per a què puguis calcular quant hauràs de pagar en el teu cas en funció de cadascun dels dos sistemes actualment disponibles: la Plusvàlua Real i el Mètode Objectiu.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  No obstant, a l'import resultant podran aplicar-se-li una sèrie de bonificacions establertes per l'Ajuntament de Sant Cugat per tal de reduir la quota final a desemborsar. A continuació entrarem en detall amb cadascuna d'elles.

  Bonificacions en la Plusvàlua de Sant Cugat del Vallès

  En cas de transmissions d'immobles realitzades a títol lucratiu per causa de mort s'aplicaran les bonificacions següents en la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat:

  Ascendents o descendents de primer grau o adoptat:

  • Bonificació del 95% a la transmissió d'un habitatge habitual.
  • Bonificació del 50% a la transmissió d'un habitatge no habitual.

  Cònjuge del causant o parella estable:

  • Bonificació del 95% a la transmissió d'un habitatge habitual.
  • Bonificació del 60% a la transmissió d'un habitatge no habitual.

  Què s'entén per habitatge habitual?

  Aquell que figura al Padró Municipal d'Habitants com a domicili del causant. Aquest domicili no perdrà la condició d'habitual als efectes d'aquesta bonificació quan la baixa al Padró d'Habitants hagi estat per motius de salut acreditats.

  També s'entendrà per habitatge habitual un traster i fins a dues places de garatge sempre que es trobin situades al mateix edifici o complex urbanístic.

  Activitat econòmica

  Gaudiran d'una bonificació del 75% les transmissions de locals comercials per mort, de pares a fills o de fills a pares.

  Com es calcula la Plusvàlua a Sant Cugat?

  El càlcul de la Plusvàlua Municipal a Sant Cugat es podrà fer per dues vies diferents. Totes dues tindran un tipus impositiu comú establert per l'Ajuntament de Sant Cugat: en aquest cas del 30%.

  Calcular la Plusvàlua pel Mètode Objectiu

  Es basa en l'aplicació d'una sèrie de coeficients sobre el valor cadastral del sòl en funció dels anys transcorreguts entre l'adquisició i la transmissió fins a obtenir la base imposable sobre la qual aplicar el tipus impositiu.

  Calcular la Plusvàlua mitjançant la Plusvàlua Real

  Té en compte el guany patrimonial real experimentat en la compravenda per obtenir la base imposable de l'impost sobre la qual aplicar el tipus impositiu corresponent.

   

  *Per saber quant hauràs de pagar per la Plusvàlua del teu immoble a Sant Cugat i comprovar quina de les dues vies de càlcul et resulta més avantatjosa, pots fer ús de la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat, una Plantilla d'Excel on introduir les dades del teu immoble i calcular la taxa de forma automàtica.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

   

  *Contingut elaborat sobre la base de la normativa vigent a data de la publicació de l'article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per obtenir una informació més precisa, contacteu amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  10-de març-2022 | Etiquetas: sant Cugat, Consells venedor, vendre pis a Sant Cugat

  josep-maria-balcells

  Josep María Balcells

  Sant Cugat Business Partner

  jm.balcells@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: