<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Madrid

  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Madrid

  Rep totes les novetats

  Descobreix les bonificacions existents a la Plusvàlua Municipal de Madrid i els requisits que hauràs de complir per accedir-hi.

  Quan venem un habitatge, una de les despeses a què haurem de fer front si hem obtingut benefici econòmic amb la nostra transacció és la Plusvàlua Municipal.

  La Plusvàlua Municipal és una taxa que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana durant el període de temps en què hagin estat dels seus propietaris. Es tracta d'un impost municipal, per la qual cosa cada ajuntament estableix les seves pròpies taxes i bonificacions per reduir la quantitat a abonar a certs grups de població.

  Per calcular el que hauràs d'abonar en concepte d'aquesta taxa, pots descarregar-te la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal.

  Calculadora Plusvàlua Municipal Madrid

  A continuació detallarem les bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Madrid i veurem els requisits que cal complir per accedir-hi així com els grups de població a qui es dirigeixen.

  Bonificacions a la Plusvàlua de Madrid

  Les bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Madrid per mort del causant podem classificar-les en dos grans grups, les defuncions produïdes entre el 1 de juliol de 2014 i el 31 de desembre de 2019 i les produïdes a partir del 1 de gener de 2020:

  Bonificacions a la Plusvàlua de Madrid entre el 1 de juliol de 2014 i el 31 de desembre de 2019:

  En aquest cas, s'aplicaran les següents bonificacions sobre la quota en funció dels següents trams de valor cadastral del sòl de l'immoble tant en habitatges com en locals de negoci:

  bonificacions 1-2

  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Madrid a partir del 1 de gener de 2020:

  Com en el cas anterior, les bonificacions sobre la quota s'aplicaran en funció dels següents trams de valor cadastral del sòl de l'immoble tant en habitatges com en locals de negoci:

  bonificacions 2

  A qui va dirigit?

  Els grups de parentiu que podran beneficiar-se de la bonificació a la Plusvàlua Municipal per herència a Madrid són els següents:

  • Ascendents.
  • Descendents.
  • Cònjuges.
  • Convivent inscrit/a al Registre d'Unions de Fet.

  Requisits

  Per a què els grups de parentiu esmentats puguin beneficiar-se de les deduccions a la Plusvàlua de Madrid exposades més amunt s'han de complir els requisits següents:

  Deduccions en la transmissió d'un habitatge:

  • Deduccions en la transmissió d'un habitatge:
  • Si l'habitatge habitual està constituït per dos o més habitatges objecte d'una agrupació de fet, la bonificació s'aplicarà:
   • A l'immoble en què estigui empadronat la persona causant.
   • Si no figura empadronat, es bonifica el de major import.
   • Si l'import és igual, sobre un d'ells.

  Deduccions en la transmissió d'un local de negoci:

  • Local de negocis objecte de l'activitat econòmica exercida per la persona causant.
  • La persona successora ha de mantenir l'adquisició i exercir l'activitat econòmica durant al menys els cinc anys següents, llevat mort dins d'aquest termini.
  • S'exclouen d'aquesta bonificació els béns immobles de naturalesa urbana objecte de les activitats de lloguer i venda d'aquests béns.

  Com calcular la Plusvàlua a Madrid

  Per saber el que et tocarà pagar en concepte de Plusvàlua Municipal, hauràs de multiplicar el valor cadastral del sòl pel nombre d'anys durant els qu el causant ha estat en possessió de l'immoble heretat.

  En el nostre article Com calcular la Plusvàlua Municipal a Madrid t'expliquem pas a pas com realitzar aquest càlcul de manera manual, però, també pots descarregar-te la nostra Calculadora de la Plusvàlua Municipal a Madrid per a realitzar el càlcul de manera automàtica.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  20-de juliol-2021 | Etiquetas: heretar pis

  santiago-ramon-y-cajal

  Santiago Ramón y Cajal

  Sales Manager Madrid

  s.ramonycajal@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: