<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Barcelona regularà el preu del lloguer durant 5 anys més

  Barcelona regularà el preu del lloguer durant 5 anys més

  Rep totes les novetats

  L'ajuntament de Barcelona va declarar de manera definitiva el passat 15 de setembre a la ciutat com a àrea de mercat d'habitatge tens, cosa que permetrà al consistori regular el preu dels lloguers durant 5 anys més d'acord amb la Llei de limitació de lloguers a Catalunya.

  No obstant, aquesta nova declaració del mercat de l'habitatge tens té una sèrie de particularitats:

  1. En aquesta ocasió, la declaració de mercat tens es farà per un període de 5 anys.
  2. Disminueix un 5% el preu de referència segons l'índex de preus de lloguer de la Generalitat. És a dir, el preu de referència per signar un nou contracte de lloguer serà el més baix entre el preu del contracte anterior o el 95% del que marqui l'índex de preus.
  3. L'ajuntament de Barcelona inclou en la regulació als habitatges de més de 150m2.

  Per conèixer amb més detall en què consisteix i com aplicar aquesta normativa, podeu descarregar-vos la Guia Pràctica de la Llei de contenció del Lloguer oferta per l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya:

  Nueva llamada a la acción

  Per què Barcelona és declarada àrea d'habitatge tens?

  Però, per què l'ajuntament de Barcelona ha declarat que la ciutat comtal té un mercat d'habitatge tens? Per poder declarar a una ciutat de tal manera, cal complir amb algun d'aquests tres requisits:

  • Que el preu mitjà del lloguer hagi experimentat en els darrers anys un increment superior a la mitjana catalana.
  • Que el percentatge que s'emporta la renda mensual del lloguer enfront del pressupost familiar sigui superior al 30%.
  • Que l'increment dels preus hagi estat en els últims anys superior a l'increment de l'IPC.

  En el cas de Barcelona i segons les dades facilitades pel mateix ajuntament, la ciutat compleix els tres requisits. D'una banda, la renda mensual del lloguer s'emporta de mitjana el 49% de l'economia familiar, molt per sobre del 30% que marca la llei.

  D'altra banda, Barcelona ha experimentat un increment en el preu dels lloguers del 31% entre els anys 2015 i 2020.

  A més, tot i que aquest increment ha estat similar a la resta de Catalunya, està molt per sobre de l'increment de l'IPC, que en aquest període ha estat només del 4,6%.

  Veritablement s'ha regulat el preu del lloguer?

  L'ajuntament de Barcelona va anunciar la mesura poc abans que el Govern anunciés mesures similars per a la resta d'Espanya.

  Però, veritablement la nova normativa ha aconseguit reduir el preu dels lloguers com s'esperava? La veritat és que des que la normativa entrés en vigor fa tot just un any, el preu dels lloguers a Barcelona capital ha baixat un 7,5% segons les dades publicades pel portal Idealista.

  Podeu accedir a l'últim informe immobiliari de Barcelona prement el següent botó per conèixer més a fons com ha estat aquesta evolució i quins han estat els districtes on més ha baixat el preu dels lloguers.

  Descarregar Informe Immobiliari

  No obstant, aquesta baixada s'ha produït en la mateixa proporció que a d'altres ciutats on no s'ha posat en funcionament cap mesura per a la regulació de preus.

  Per exemple, consultant la mateixa font d'informació, vam comprovar com Madrid capital ha experimentat una baixada exactament del 7,5% en el mateix període.

  Segons els experts, aquesta baixada generalitzada de preus té el seu origen, d'una banda, en la finalització del cicle de creixement que va començar el 2015 i, d'altra banda, en l'augment d'habitatges oferts en lloguer tradicional procedents del lloguer turístic, cosa que per descomptat poc té a veure amb la pròpia normativa de regulació de preus.

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: