<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Així ha evolucionat l'habitatge a Sitges durant la pandèmia

  Així ha evolucionat l'habitatge a Sitges durant la pandèmia

  Rep totes les novetats

  Com ha afectat el coronavirus al mercat de l'habitatge a Sitges? Com estan evolucionant els preus de venda i lloguer durant la pandèmia? Analitzem el mercat immobiliari de la regió i t'oferim les nostres conclusions en el nostre primer informe immobiliari de Sitges.

  Els municipis amb una gran trajectòria turística han estat dels més castigats per la pandèmia. La manca de turistes i, per tant, l'escassetat de compradors d'habitatge estrangers, ha tingut el seu efecte en el mercat immobiliari dels nostres municipis costaners. Aquest és el cas de Sitges, un dels municipis més turístics de la província de Barcelona on el Covid-19 no ha passat desapercebut.

  Però, com ha afectat la pandèmia al mercat immobiliari d'aquesta regió? Com ha evolucionat el preu de l'habitatge a Sitges com a conseqüència del Covid-19?

  Per donar resposta a aquestes preguntes a Vivendex hem preparat el nostre primer informe immobiliari de Sitges. Un informe en què a més de conèixer l'evolució dels preus per districtes, també podreu accedir a la previsió de preus per als propers mesos de la mà de Ricard Gallardo, director de l'oficina de Sitges del Vivendex.

  Informe Immobiliari de Sitges

  A continuació us deixem amb algunes de les conclusions més sorprenents del nostre informe:

  Lleugera baixada dels preus de venda dels habitatges

  En línies generals, el preu de l'habitatge a Sitges s'ha situat durant 2020 una mica per sota del preu assolit a la regió durant l'any passat. No obstant, aquesta tènue disminució ja podia apreciar-se durant els primers mesos de l'any, de manera que no podem fer responsable al Covid-19 d'aquesta evolució dels valors.

  comparativa sitges

  Pel que fa al districte amb un descens més important en el preu del metre quadrat, hauríem de parlar del Centre amb una disminució interanual del 4,05% segons dades d'Idealista. D'altra banda, el districte que ha experimentat una pujada interanual major seria Llevantina-Montgavina-Quintmar, amb una pujada del 4,29% segons la mateixa font d'informació.

  Cal recordar que els preus de venda publicats als portals immobiliaris solen estar una mica per sobre dels preus finals de tancament d'operacions.

  Lleugera pujada del preu dels lloguers

  A excepció de l'últim mes analitzat, el preu dels lloguers a Sitges s'ha situat al llarg de tot 2020 una mica per sobre del registrat durant 2019. Encara que en alguns mesos aquesta diferència de preu es fa tot just imperceptible, en d'altres mesos com ara abril i maig la diferència arriba gairebé fins al 6%.

  Cal destacar que a partir del mes de maig, coincidint amb el desconfinament, el preu dels lloguers a Sitges ha anat ascendint mes a mes de manera progressiva.

  mesos sitges

  El districte més car per llogar habitatge a Sitges és San Sebastian-Aiguadolç, amb 14,7 euros el metre quadrat al mes de setembre de 2020 i el més barat Vallpineda-Santa Barbara amb 11,9 euros el metre quadrat durant el mateix període.

  Descens considerable en el nombre d'operacions

  Però, sense cap dubte, la dada més aclaparadora és el nombre de compravendes registrades des del Ministeri de Foment.

  Encara que és ben cert que encara no s'han fet públiques les dades referides al tercer trimestre de 2020, ja podem accedir a les publicades durant el segon trimestre del l'any. D'aquesta manera, si en el segon trimestre de 2019 al municipi de Sitges es van comptabilitzar 211 operacions immobiliàries, durant el mateix període d'aquest any tan sols se n'han comptabilitzat 77, fet que suposa un descens del 65,5%.

  Els ERTES, els menors ingressos dels autònoms i la baixada de compravendes per part de compradors estrangers podrien estar darrere d'aquestes xifres.

  foment sitges

  Recorda que per conèixer l'evolució del mercat immobiliari de Sitges detalladament, et pots descarregar el nostre informe immobiliari en PDF. Hi trobaràs també les previsions de preu per als pròxims mesos de la mà de Ricard Gallardo, director de l'oficina de Sitges de Vivendex.

  Descarregar Informe Immobiliari

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: