<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Adjudicació d'un edifici quan no hi ha acord entre els hereus

  Adjudicació d'un edifici quan no hi ha acord entre els hereus

  Rep totes les novetats

  A Vivendex ens hem trobat amb processos d'adjudicacions d'herència bloquejats per desacords entre els hereus. En aquest article explicarem les causes principals de divisió a l'hora d'heretar un edifici de propietat vertical i les diferents vies per solucionar el conflicte.

  En primer lloc, és important destacar que en la majoria dels casos els hereus es troben en un moment difícil per haver perdut un ésser estimat. Haver d'afrontar en poc temps el repartiment dels béns que ha deixat com a llegat familiar pot provocar un enfrontament per un simple conflicte d'interessos entre les parts.

  Generalment, cada hereu obté un percentatge de propietat de l'edifici, també conegut com a proindivís o copropietat. L'absència d'un testament fa que la tramitació de l'acceptació i l'adjudicació d'una herència es paralitzi en el moment en què no hi ha unanimitat.

  Heretar un edifici de propietat vertical serà senzill si les parts acorden conjuntament optar o no per la seva venda. Partint de la base que no és possible obligar a cap de les parts a vendre la seva propietat o a mantenir-la en copropietat amb les altres, qualsevol cotitular podrà exigir la divisió del bé comú, també conegut com a extinció del condomini.

  En aquest sentit, el copropietari que no hi estigui d'acord podrà instar en qualsevol moment l'autoritat judicial per a què en faci la divisió. La via judicial és la darrera opció a què es pot recórrer quan no hi ha acord possible. Aquest procés causa uns costos importants a la part que vulgui vendre l'immoble, ja que serà qui haurà d'iniciar el procés per dividir judicialment el bé comú.

  Llei 5/2006 del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya

  Segons la reforma del Codi Civil de Catalunya, els cotitulars tenen dret a vendre la seva part a una tercera persona, atorgant a la resta un dret de tempteig per adquirir-lo al mateix preu i condicions estipulades.

  La intenció de venda de l'edifici s'haurà de notificar fefaentment a la resta de cotitulars i el tempteig es podrà exercir en el termini d'un mes a comptar des de la data de la comunicació. Si no hi hagués notificació o la transmissió es formalitzés sota unes condicions diferents, la resta de cotitulars podran exercir el retracte en un termini de 3 mesos.

  L'article 552-11 de la llei esmentada indica que, si el bé és susceptible a adoptar el règim de propietat horitzontal, es pot establir aquest règim adjudicant els elements privatius de manera proporcional als drets. D'aquesta manera, es requerirà fer una valoració de l'immoble i dur a terme una compensació en efectiu dels excessos, distribuint proporcionalment les obres i les despeses necessàries.

  És important destacar que un cotitular que ho és de 4/5 parts de la quota o de més pot exigir l'adjudicació de la totalitat del bé, aportant en efectiu el valor pericial de la participació restant.

  *Per a conèixer en profunditat tots els detalls sobre el repartiment d'un immoble de propietat vertical o de comunitat ordinària indivisa, podeu descarregar-vos en PDF la llei del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya relativa als drets reals.

  >> Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya <<

  30-de desembre-2021 | Etiquetas: Info immobiliària, vendre un edifici

  gerard-pallice

  Gerard Pallicé

  Investment Consultant

  g.pallice@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: