<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Adéu a l'impost de la plusvàlua municipal?

  Adéu a l'impost de la plusvàlua municipal?

  Rep totes les novetats

  Què implica la nova Sentència del Tribunal Constitucional sobre la Plusvàlua Municipal i com afecta a particulars i ajuntaments?

  Les arques municipals reben un nou cop després de la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar l'Impost de la Plusvàlua Municipal, una de les principals fonts de recaptació dels ajuntaments.

  Tot i això, aquesta sentència podria suposar, almenys de moment, un important estalvi per a tots aquells que hagin de vendre un immoble a curt termini ja que aquest impost suposa una de les principals despeses que intervenen en la venda d'un pis.

  >> Infografia costos al vendre pis <<

  A continuació, intentarem explicar què implica la nova Sentència del Constitucional sobre l'anul·lació de la Plusvàlua Municipal i com afectarà això a particulars i ajuntaments.

  Qui paga la Plusvàlua Municipal?

  La Plusvàlua Municipal és un tribut a càrrec dels ajuntaments que cal pagar sempre que es produeixi la transmissió d'un immoble:

  • Venda: el venedor és l'encarregat de pagar la Plusvàlua.
  • Herència: l'hereu és l'encarregat de pagar la Plusvàlua.
  • Donació: qui rep la donació és l'encarregat de pagar la Plusvàlua.

  Què és el que diu la sentència?

  Segons la Sentència del Tribunal Constitucional donada a conèixer a través d'una nota de premsa, són inconstitucionals i, per tant, nuls, els articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals ( RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març). El motiu al·legat és que la base imposable de l'impost determina que sempre hi ha augment en el valor dels terrenys durant el període d'imposició, independentment que veritablement hagi existit aquest augment i de la quantia real.

  Aquesta situació atenta directament amb el principi de capacitat econòmica recollit a l'article 31 de la Constitució espanyola.

  A quines operacions afecta?

  La Sentència del Constitucional afectarà totes les operacions immobiliàries que se signin a partir d'ara o les que actualment es trobin pendents de resolució als jutjats. Tot i això, aquesta Sentència no tindrà efecte retroactiu.

  Quant estàvem pagant de mitjana per la Plusvàlua?

  L'import mitjà que surt a pagar pels contribuents oscil·la entre els 3.000 i els 6.000 euros per transacció, tot i que tot depèn del valor que l'immoble tingui al cadastre i de l'ajuntament on es faci l'operació.

  Des de Vivendex posem a disposició dels nostres lectors diferents calculadores de la Plusvàlua Municipal amb què calcular l'import que sortiria a pagar per aquest impost als principals municipis on treballem:

  Perquè us feu una idea de la garrotada que suposa l'eliminació d'aquest impost per a les arques municipals, a continuació us deixem amb les darreres dades del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana sobre la recaptació d'alguns ajuntaments a través d'aquest impost:

  • Ajuntament de Barcelona: recapta de mitjana uns 180 milions d'euros a través de la Plusvàlua Municipal, fet que suposa el 5% del pressupost municipal.
  • Ajuntament de Madrid: recapta de mitjana uns 500 milions d'euros a través de la Plusvàlua Municipal, fet que suposa el 10% del pressupost municipal.

  Altres Sentències sobre la Plusvàlua

  Al 2017 va ser la primera vegada que l'òrgan va titllar d'inconstitucionals diversos articles de la norma foral sobre l'Impost de Plusvàlua a Guipúscoa en considerar que, en un context de crisi, hi havia la possibilitat que un immoble es vengués amb pèrdues, lesionant així el principi de capacitat econòmica.

  Al 2019, el Constitucional declarava nul el pagament de l'impost quan la quota a pagar supera el guany obtingut per la venda.

  L'última Sentència va ser al desembre de 2020. La Secció Segona de la Sala Tercera del Tribunal Suprem anul·lava la liquidació de l'impost quan el pagament absorbeix la totalitat del guany obtingut amb la venda.

  *Contingut actualitzat d'acord amb la normativa vigent a dia 2019.11.13. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: