<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  5 consells per invertir en habitatge per llogar

  5 consells per invertir en habitatge per llogar

  Rep totes les novetats

   

   

  Si invertiràs en habitatge per llogar és molt important que tinguis en compte les qüestions següents per maximitzar la rendibilitat a què puguis optar.

  Si vols invertir en habitatge per a llogar-lo és molt important que tinguis en compte les qüestions següents per tal de maximitzar la rendibilitat a la que puguis optar.

  Llogar un habitatge permet obtenir una sèrie d'ingressos extra de manera regular. És precisament per aquesta regularitat en els ingressos juntament amb la major rendibilitat a llarg termini que aquest mode d'inversió suposa en relació a la compra que el lloguer es converteix en una modalitat d'inversió molt interessant per a petits i mitjans inversors.

  Segons les dades d'Idealista referides al quart trimestre de 2021, llogar un habitatge a Espanya aporta una rendibilitat mitjana del 6,9%, un valor molt superior a la rendibilitat del 0,3% que actualment ofereixen els bons de l'Estat a 10 anys. Aquesta rendibilitat bruta arriba a algunes capitals de província com Lleida fins al 8,8% i es redueix fins al 4,7% a d'altres capitals com ara Madrid i Barcelona.

  Tot i així, la rendibilitat a la qual podem optar invertint en un habitatge per a llogar-lo no només depèn de l'evolució del mercat immobiliari d'una zona concreta. La nostra feina com a agència immobiliària consisteix en maximitzar la rendibilitat per als nostres clients, un objectiu que només podem assolir tenint molt clara la incidència de cadascun dels factors següents.

  1. Fiança a dipositar

  Segons la llei, la fiança a dipositar és l'equivalent a una mensualitat en cas de llogar un habitatge i de dues mensualitats en cas de llogar una propietat per a un ús diferent del de l'habitatge.

  A banda de la fiança, també es permet demanar una garantia addicional la quantia de la qual no pot excedir l'equivalent a dues mensualitats.

  Actualment, la majoria de comunitats autònomes obliguen a l'arrendador a dipositar la fiança (i no la garantia addicional) a l'organisme corresponent. En el cas de Madrid, aquesta situació es regula a través del Decret 181/1996, del 5 de desembre i, en el cas de Catalunya, a través de la Llei 13/1996 del 29 de juliol.

  2. Despeses fixes

  Les despeses fixes que hauràs de suportar com a arrendador són molt importants a l'hora de calcular la rendibilitat bruta a la que podràs optar a l'hora d'invertir en un habitatge per a llogar-lo.

  • Comunitat de veïns
  • IBI
  • Taxa d'escombraries
  • Taxa d'aigua
  • Assegurança de l'habitatge
  • Avaries i reparacions

  Per tal de calcular la rendibilitat neta que podeu obtenir llogant el vostre habitatge podeu fer ús de la nostra calculadora de rendibilitat, una plantilla d'Excel que també té en compte possibles amortitzacions d'un préstec hipotecari.

  >> Descarregar Calculadora de Rendibilitat <<

  3. Durada del contracte

  La durada del contracte és un altre aspecte que cal valorar abans d'invertir en un habitatge per a llogar-lo. D'aquesta manera, el contracte de lloguer d'habitatge habitual estareu obligats a prorrogar-lo per un màxim de 5 o 7 anys (en funció de si ets persona física o jurídica) si l'inquilí així ho sol·licita. Només podràs recuperar l'habitatge a partir del primer any si el necessites per a ús propi o per a un familiar directe (cosa que hauràs de justificar degudament).

  4. Preu màxim del lloguer

  Hauràs de comprovar també si a la zona on s'ubica el teu habitatge hi ha algun tipus de regulació de la renda dels lloguers. A Catalunya, per exemple, hi ha una Llei de contenció dels preus que afecta a 59 municipis de la comunitat. Aquesta normativa, estableix un preu màxim per metre quadrat a les zones afectades. Si vols llogar un habitatge a Catalunya et recomanem fer una ullada a la nostra Guia Pràctica de limitació de preus dels Lloguers.

  >> Guia Pràctica limitació preus Lloguer <<

  La nova Llei Habitatge que s'espera que entri en vigor a nivell nacional durant el 2022 també preveu una regulació de preus en zones considerades com a tensionades. L'arrendador que lloga el seu habitatge haurà de tenir en compte els valors estipulats per la normativa que correspongui per saber la renda màxima que podrà sol·licitar.

  La rendibilitat que se'n pot obtenir d'un habitatge està directament relacionada amb el preu estipulat per a la renda mensual, per això serà un punt molt important.

  5. Actualització de la renda

  Durant el temps en què el llogater romangui a l'habitatge l'arrendador no podrà pujar el preu del lloguer lliurement malgrat que a la nostra comunitat no hi hagi una llei específica de limitació dels preus. El que sí que podrà fer serà actualitzar el preu del lloguer d'acord amb l'IPC o conforme el mètode escollit entre arrendador i arrendatari. Aquest mètode d'actualització haurà de quedar reflectit al contracte i mai no podrà suposar una quantitat per sobre de la pujada de l'IPC.

  A la pàgina d'Actualització de rendes amb l'IPC de l'Institut Nacional d'Estadística podeu accedir a la variació anual que heu d'aplicar als vostres contractes.

  6. Vendre un habitatge llogat

  Una altra qüestió que has de tenir en compte a l'hora d'invertir en un habitatge per a llogar-lo és que sempre tens la possibilitat de vendre un habitatge llogat, però el comprador haurà de subrogar-se a la posició del nou arrendador i mantenir el lloguer amb les mateixes condicions que al seu dia es van acordar amb l'antic arrendador.

  A més, l'inquilí tindrà dret de tempteig i retracte, és a dir, l'arrendador té l'obligació d'avisar l'inquilí de la intenció de vendre l'immoble i atorgar-li 30 dies per exercir el seu dret a compra amb les mateixes condicions que ho faria un tercer.

  7. Despeses deduïbles

  I, per acabar, un altre aspecte molt important a l'hora d'invertir en habitatge per tal de llogar és saber quines despeses es pot deduir l'arrendador a la declaració de la renda. Actualment i, a falta que la Nova Llei Habitatge pugui modificar aquests barems, la renda obtinguda d'un habitatge arrendat s'haurà d'incloure a la base imposable de l'estalvi de la declaració de la renda de la manera següent:

  • Rendes de fins a 6.000 euros: tributen al 19%
  • Rendes entre 6.000 i 50.000 euros: tributen al 21%.
  • Rendes entre 50.000 i 200.000 euros: tributen al 23%
  • Rendes superiors a 200.000 euros: tributen al 26% (fins fa poc ho feien al 23%).

  La principal diferència entre el lloguer tradicional i el turístic és que en el primer, si l'immoble llogat és l'habitatge habitual de l'inquilí, l'arrendador pot accedir a una reducció del 60% sobre la base imposable.

   

  * Invertir en habitatge per tal de llogar pot ser una tasca relativament senzilla i a l'abast de gairebé qualsevol petit i mitjà inversor, però, invertir en un habitatge per a llogar-lo amb un pla d'acció específic que ens permeti assolir una rendibilitat superior a la mitjana a la zona només és una cosa a l'abast d'un bon professional immobiliari. Si prefereixes posicionar-te en aquest segon grup i obtenir unes interessants rendibilitats a curt o mitjà termini, a Vivendex hi tens l'equip professional que necessites.

   

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: