<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  5 aspectes a valorar abans de sol·licitar una ampliació d'hipoteca

  5 aspectes a valorar abans de sol·licitar una ampliació d'hipoteca

  Rep totes les novetats

  Tot el que has de saber abans de sol·licitar una ampliació de la hipoteca: qui pot sol·licitar-ne una, quines opcions existeixen, requisits necessaris, costos i alternatives disponibles.

  Segons les últimes dades publicades pel Col·legi de Registradors, la durada mitjana de les hipoteques a Espanya durant el primer trimestre de 2019 ha estat de 23,8 anys. En un període tan llarg les circumstàncies personals i econòmiques dels titulars poden variar molt:

  • Canvis en la unitat familiar (matrimonis, divorcis, naixements, defuncions ...)
  • Necessitat de finançament extra (per afrontar reformes, compra d'un nou vehicle ...)
  • Modificacions en la situació laboral (noves oportunitats, acomiadaments ...)

  Totes aquestes alteracions, poden provocar que necessitem sol·licitar a la nostra entitat bancària una ampliació de la hipoteca. Aquesta operació rep el nom de novació.

  Si la teva situació personal o laboral ha canviat i necessites sol·licitar una ampliació d'hipoteca al teu banc, a continuació et presentem 5 aspectes clau que has de tenir en compte abans de prendre una decisió:

  1. Qui pot sol·licitar una ampliació d'hipoteca?

  En principi, qualsevol persona amb una hipoteca al seu nom pot sol·licitar una ampliació d'hipoteca, un altre tema és que el banc l'aprovi, això va en funció del perfil i la solvència del sol·licitant. Per això, el banc revisarà les seves despeses, ingressos, deutes i, en definitiva, la seva capacitat de pagament.

  Després de dur a terme un estudi econòmic del contractant, el banc decidirà si és possible dur a terme l'operació i en quines condicions: nous tipus d'interès, noves comissions etc.

  2. Quins tipus d'ampliació d'hipoteca hi ha?

  A l'hora de sol·licitar una ampliació d'hipoteca, els clients tindran a la seva disposició tres alternatives diferents:

  • Ampliació del termini

  Permet reduir la quota mensual de la hipoteca. Aquesta acció, sol comportar certs interessos afegits, per la qual cosa només és recomanable si els nostres ingressos es redueixen de tal manera que ens veiem amb dificultats per afrontar les quotes mensuals.

  • Ampliació de l'import

  Es tracta d'una solució eficaç per disposar de més liquiditat a curt termini, és a dir, comptar amb finançament extra per: afrontar una reforma, afrontar el pagament d'un nou vehicle, emprendre un negoci ... La principal conseqüència de dur a terme aquesta acció és que haurem d'afrontar una quota mensual més gran.

  • Ampliar l'import i el termini

  Ampliar termini i import al mateix temps és una manera d'aconseguir un finançament extra sense que això impliqui haver d'afrontar una quota mensual més gran. Com passa si s'amplia el termini de devolució això pot suposar-nos interessos afegits.

  3. Quins requisits cal complir?

  Com hem comentat en el primer punt, qualsevol persona pot sol·licitar una ampliació d'hipoteca. Ara bé, el banc sempre podrà o no acceptar la novació. Per decidir-se ens demanarà informació sobre:

  • Si estem al corrent de pagament i el nostre nivell d'endeutament
  • Si tenim una situació laboral estable
  • Si comptem amb algun aval amb el qual puguem respondre en cas que no puguem fer front als nostres pagaments.

  En cas que necessitem ampliar l'import d'una hipoteca, el banc ens preguntarà sobre el destí del nou valor a finançar. De la mateixa manera, també caldrà tenir en compte que, si ampliem el termini, aquest mai podrà superar els 40 anys.

  4. Quins costos comporta ampliar la hipoteca?

  Ara que ja sabem els tipus d'ampliació d'hipoteca disponibles i els requisits que hem de complir per sol·licitar-ne una, cal calcular els costos que comporta la transacció. Per fer-ho hem d'acudir al nostre contracte hipotecari i revisar els costos i comissions associats a la novació. El més comú és haver d'afrontar despeses de:

  • Notaria
  • Gestoria
  • Taxació
  • Comissió per novació

  5. Quines altres alternatives hi ha?

  A més de l'ampliació de la hipoteca, hi ha altres alternatives que ens poden ajudar a afrontar amb més comoditat la nostra nova situació econòmica. Ens estem referint a:

  • Préstec personal: sol·licitar els diners extra que necessitem mitjançant un préstec personal independent. Aquests solen tenir un tipus d'interès TAE que ronda el 7%.
  • Subrogació: consisteix a canviar el nostre crèdit hipotecari a una entitat financera que ens faciliti unes condicions més favorables.
  • Hipoteca nova: es tracta de cancel·lar la hipoteca existent i sol·licitar-ne una de nova. Normalment aquesta alternativa mai surt a compte ja que les despeses de les dues operacions són elevades però no convé descartar aquesta alternativa sense abans analitzar-la.

  Vendre l'habitatge

  Si no som capaços d'afrontar el pagament de la nostra hipoteca, potser ens convingui vendre el pis i saldar el deute pendent per adquirir un altre immoble d'import inferior. Per poder assolir la rendibilitat suficient per afrontar la nova adquisició, és recomanable acudir a un agent immobiliari que ens garanteixi que el preu que traurem amb la venda del nostre habitatge serà el màxim admès pel mercat.

  Un agent immobiliari també ens permetrà escurçar el procés de venda del nostre pis actual perquè puguem liquidar el deute pendent com més aviat millor. A tal fi:

  El Home Staging és una tècnica de venda duta a terme pels millors professionals immobiliaris que permet escurçar el termini de venda dels immobles i augmentar el seu valor fins a un 25%. Per aprofundir més sobre aquesta metodologia, pots descarregar-te la Guia de Home Staging de Vivendex.

  Nuevo llamado a la acción

  13-de desembre-2019 | Etiquetas: hipoteques, rendibilitat habitatge Barcelona

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: