<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Aspectes a revisar abans de vendre el teu pis a un comprador estranger

  Aspectes a revisar abans de vendre el teu pis a un comprador estranger

  Rep totes les novetats

  Peculiaritats de la compravenda de pisos a Barcelona en la qual intervenen compradors estrangers.

  Barcelona és una ciutat amb un alt percentatge de compradors estrangers. L'excel·lent qualitat de vida de la qual gaudeix la regió, unida a la seva ubicació privilegiada i el seu dens teixit empresarial, converteixen a Barcelona en una de les ciutats preferides pels estrangers per a comprar habitatge.

  Si iniciaràs la venda del teu pis amb un comprador estranger, convé que coneguis les peculiaritats que posseeix una transacció d'aquest tipus enfront d'una compravenda convencional.

  1. Com sol·licitar finançament

  Encara que el finançament no afecti de manera directa al venedor, aquest ha de ser conscient de les diferents possibilitats a les que pot optar el seu comprador a l'hora de sol·licitar una hipoteca:

  Sol·licitar la hipoteca a Espanya

  Molts dels compradors estrangers que compren habitatge a Barcelona, sol·liciten la seva hipoteca a Espanya.

  En aquest cas, el banc encarregat de la concessió del préstec i segons l'estipulat a la normativa internacional de blanqueig de diners, haurà de comprovar els deutes que el comprador té al seu país d'origen. Si el banc té dubtes sobre l'origen dels diners, no concedirà el finançament. 

  A diferència del 80% de finançament que solen concedir els bancs a clients espanyols, quan el comprador és un no resident, el percentatge de finançament se sol reduir fins al 70%.

  Sol·licitar la hipoteca al seu país d'origen

  Si per contra, el comprador sol·licitarà la hipoteca al seu país d'origen, no hi haurà cap problema ni cap limitació a l'hora de realitzar la transacció.

  2. Número d'Identificació d'Estrangers

  Una altra de les peculiaritats de la venda d'un pis a Barcelona a un no resident, és l'exigència al comprador de l'obtenció del Número d'Identificació d'Estrangers (NIE) abans d'escripturar l'habitatge. Aquesta identificació, podrà sol·licitar-se en:

  • L'Oficina d'Estrangers
  • La Comissió General d'Estrangeria
  • Les Oficines Consulars Espanyoles

  El Número d'Identificació d'Estrangers serà sol·licitat pel Notari abans de procedir amb l'Escriptura. El comprador tampoc ha d'oblidar acudir amb l'original i una fotocòpia del seu passaport.

  3. Compte corrent a Espanya

  Un altre requisit imprescindible per a tancar una venda amb un comprador estranger, és que aquest disposi d'un compte bancari a Espanya per a acreditar el pagament de la compravenda i dels impostos derivats d'ella.

  Impostos per a estrangers en comprar un habitatge

  Els impostos que ha d'abonar un comprador estranger en comprar un habitatge, són els mateixos que en el cas d'un comprador nacional:

  Habitatges d'obra nova:

  • IVA: a Catalunya, el 10% sobre el valor Escripturat.
  • Actes Jurídics Documentats: a Catalunya, el 1,5% sobre el valor Escripturat.
  Habitatges de segona mà:

  • Impost de Transmissions Patrimonials: 10% amb caràcter general, encara que determinats grups de població podran acollir-se a certes reduccions (famílies nombroses, joves, persones amb discapacitat...).

  Podeu ampliar la informació sobre els impostos per a estrangers en comprar habitatge en el següent article:

  - Impostos per a no residents en vendre un habitatge

  impostos a estrangers en vendre un habitatge

  En el cas d'un venedor estranger que vengui un immoble al nostre país, els impostos pels quals haurà de tributar seran els següents:

  • Impost sobre la renda de NO residents: es tributarà per aquest impost en el cas que el venedor hagi obtingut un guany patrimonial derivat de la venda del seu immoble. 
  • Plusvàlua Municipal: en cas que el venedor no estigui a Espanya, el comprador estarà obligat a abonar aquesta taxa com a substitut del contribuent.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<


  Podeu completar la informació sobre vendre el teu habitatge a compradors estrangers  en el següent article:

  - Venem el teu habitatge a Barcelona, també a compradors estrangers

  Si una transacció immobiliària mai acostuma a ser una operació senzilla, quan una de les parts implicades no resideix al mateix país que l'altra, la cosa es complica. Davant d'aquesta situació, el millor és posar-se en mans de professionals. Si inicies la venda o la compra d'un immoble a un client estranger, contacta amb Vivendex.

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: