<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Venda d'un local comercial: Quins impostos he de pagar?

  Venda d'un local comercial: Quins impostos he de pagar?

  Rep totes les novetats

  Comptar amb un local comercial sol ser una molt bona oportunitat per generar ingressos passius gràcies al lloguer. Però de vegades, quan necessitem un local en una ubicació diferent per a què funcioni el nostre negoci, decidim posar a la venda el nostre immoble.

  El valor d'un local comercial no es mesura només pel preu del metre quadrat al mercat de lloguer sinó pel benefici que pot generar a qui l'explota i la demanda de la zona.

  A continuació detallarem els impostos que s'han de pagar a l'hora de vendre un local comercial, una informació que podreu completar descarregant-vos la nostra Guia de Venda de Locals Comercials, un document on, a més, hi trobareu processos i consells pràctics per obtenir el màxim benefici amb la vostra operació.

  Guia de venda de Locals Comercials

  Impostos quan la venda del local és satisfactòria

  Trobem certa confusió entre els venedors ja que quan van comprar el local que ara volen vendre van haver de pagar l'IVA (si era la primera venda) o l'Impost de Transmissions Patrimonials. Aquests impostos, que han de ser coberts pel comprador, a Catalunya suposen un 10% del preu.

  A continuació enumerem els impostos que ha de pagar el venedor d'un local en vendre, ja que l'IBI s'ha de pagar anualment.

  Impost de la Plusvàlua

  Aquest impost es paga a l'Ajuntament i s'ha d'abonar cada vegada que es realitza la transmissió d'un immoble. Aquí el que es té en compte és l'augment de valor del sòl des de la data de la compra fins a la data de la venda.

  Per calcular la plusvàlua s'ha de conèixer el valor cadastral del sòl. Aquesta dada ve al rebut de l'IBI, però també es pot consultar a l'oficina virtual del Cadastre.

  També s'han de tenir en compte el nombre d'anys que han transcorregut des de l'adquisició de l'immoble.

  Finalment, l'ordenança fiscal de l'ajuntament fixa el coeficient d'increment i el tipus impositiu.

  La plusvàlua a Barcelona després de la venda d'un local comercial s'ha de pagar durant els 30 dies hàbils següents des de la signatura de la transmissió.

  Aquesta taula serveix de guia per saber com fer el càlcul de la plusvàlua sempre que hagi passat més d'un any des de l'adquisició.

  taula cat-1

  Tot i així, hi ha casos d'exempcions d'aquest impost, els pots consultar al nostre post sobre Exempcions i Bonificacions en el pagament de l'impost de la plusvàlua.

  Per calcular quant hauràs d'abonar en concepte de Plusvàlua Municipal d'un local comercial a Barcelona, pots fer ús de la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal. Una manera senzilla de saber quant et tocarà pagar per aquesta taxa a l'instant.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Impost sobre el guany patrimonial

  El venedor ha de declarar a la Renda de les Persones Físiques o a l'Impost sobre Societats l'import de guany o pèrdua patrimonial en el període de temps transcorregut des de l'adquisició fins a la venda. Els primers 6000 euros tributarien un 19% i la resta un 21%, si es tracta d'una persona física.

  Quan el venedor sigui una persona jurídica (empresari) l'impost és del 25%.

  Si una entitat sense ànim de lucre reinverteix els guanys de l'import de la venda, podrà quedar exempta del pagament de l'IRPF. Aquestes inversions es realitzen des d'un any abans de la venda fins a 3 anys després del tancament de la transacció.

  Hem d'assenyalar que el guany patrimonial no s'ha de calcular com a preu de venda - preu de compra sinó com a Ingressos per la venda - costos d'adquisició. Així es poden incloure les despeses legals, els impostos, etc.

  Si també vols informació sobre les gestions necessàries, després de la compravenda, et recomanem la nostra entrada sobre Tràmits a realitzar després de l'escriptura pública de compravenda.

  Si estàs pensant en vendre el teu local comercial a Barcelona, visita'ns, volem guiar-te, amb la nostra experiència i coneixement; ajudar-te en el procés de venda.

  El nostre propòsit és que aconsegueixis els teus objectius, cuidant al màxim els teus interessos. Contacta amb nosaltres, explica'ns què estàs buscant i junts trobarem la millor solució.

  6-de setembre-2021 | Etiquetas: locals comercials, impostos de locals

  joaquin-martín

  Joaquín Martín

  Retail Business Partner

  j.martin@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: